DİYARBAKIR ŞUBEMİZ: ADİL BİR VERGİ SİSTEMİ İSTİYORUZ!

242236px; 190px; Diyarbakır Şubemiz tarafından, 6 Mart 2018 Salı günü “Göstermelik Vergi Haftası Değil, Adil Bir Vergi Sistemi İstiyoruz” talebiyle basın toplantısı düzenlenmiş, Sendikamızın görüş ve talepleri kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Şube Basın Yayın Sekreterimiz Dilan Yakut tarafından yapılan açıklamada, adil bir vergi sistemi için; Tüketilmesi zorunlu mal ve hizmetlerden alınan dolaylı vergilerin kaldırılması, Birinci vergi diliminin %10’a düşürülmesi, Açlık sınırı rakamlarının vergiden muaf tutulması, yoksulluk sınırı rakamının en alt vergi diliminden vergilendirilmesi, Bir defaya mahsus olmak üzere servet vergisinin konulması, sonrasında herkesin kazançları üzerinden adil bir vergilendirmeye tabii tutulması, Rant geliri ve spekülatif kazançların vergilendirilmesinin sağlanması talep edilmiştir.