ÖRGÜTLENME GEZİLERİMİZ DEVAM EDİYOR. . . İSTANBUL

217

Merkez Temsilciler Kurulu sonrasında oluşturulan örgütlenme programı dahilinde; Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan planlamaya istinaden, 27 Şubat/ 2 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul’da örgütlenme çalışmaları yapılmıştır.
İstanbul 1 ve 3 No’lu Şubelerimiz alanına giren çalışmalara Genel Başkanımız Serpil Akpınar, Genel Sekreterimiz Aziz özkan, Genel örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz özlem Yılmaz Yeşer, Genel Kadın Sekreterimiz Banu Aykaç, Genel Mali Sekreterimiz Sedat Suna ve Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz Şenol Köksal katılmışlardır.
Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte örgütlenme alanımıza giren kurumlar ziyaret edilmiş, kurum yetkilileri ve kamu emekçileriyle görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Şube Temsilciler Kurulu Toplantıları düzenlenmiştir.
örgütlenme gezilerimiz devam edecek. . .