DİYARBAKIR ŞUBEMİZ: BEDİRHAN ÇETİNKAYA SERBEST BIRAKILSIN!

302

Diyarbakır Şubemiz, 14 Şubat tarihinde düzenlediği basın toplantısında, Ankara’da gözaltına alınan Diyarbakır Şube Başkanımız Bedirhan çetinkaya’nın gözaltına alınmasını kınamış, ve Şube Başkanımızın serbest bırakılmasını talep etmişti.
Şubemiz bu gün de düzenlediği basın toplantısında talebini yenilemiş, haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltında tutulan Şube Başkanımızın serbest bırakılmasını talep etmiştir.
Şube Basın Yayın Sekreterimiz Dilan Yakut tarafından yapılan açıklama aşağıdadır:
BASINA VE KAMUOYUNAülkemizde gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sonrası darbeyi fırsata çeviren AKP iktidarı ilan ettiği OHAL ile kamuoyunu yeniden dizayn etmeye çalışmaktadır. Kamuda FETö adıyla başlatılan ve bir buçuk yıldır devam eden açığa almalar, işten atmalar, kendisine muhalif gördüğü emek örgütlerine büyük bir cadı avı başlatmış ve emekçilerin onurlu sesi KESK’ i hedef almaya devam etmektedir.

Hukukun evrensel ilkeleri yok sayılarak başlatılan süreçte adil bir yargılamadan bahsedilemeyeceği gibi, masumiyet karinesi, suçların şahsiliği ilkesi yok sayılmaktadır. Halen on binlerce kamu emekçisi niçin açığa alındığı veya işten atıldığı sorusuna cevap bulamamaktadır. Diğer yandan oyalama aracı olarak kurulan OHAL Komisyonundan hâlâ bir neticenin çıkmamasının, “OHAL Komisyonu’nun gasp edilen hakların iadesine bir bariyer daha oluşturmak amacıyla kurulduğu gözle görülmektedir. Toptancı bir yaklaşımla tüm muhalif kamu emekçilerini hedef alan bu saldırılar ülkeyi adım adım felakete götürmektedir.
Sendikamız üyelerini darbe girişimi ile ilişkilendirerek cezalandırma projesi çökmüş, şimdi de geçmişte de yaşamaya alıştığımız kriminalize etme yöntemleri ile örgüt üyeliği algısı yaratılarak sendikal faaliyetlerimize dönük yeni saldırılar yapılmaktadır.
15 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da yapılacak olan KESK Genel Meclis toplantısı için giden ve genel merkez yöneticimizin evinde kalan Şube Eşbaşkanımız Bedirhan çETİNKAYA 13. 02. 2018 tarihinde sabahın erken saatlerinde eve yapılan baskın ile gözaltına alınmıştır. Sonrasında öğrendiğimiz ise gözaltı kararının Diyarbakır savcılığının talimatı ile olduğudur.
8 gün gözaltında bırakılmasının siyasi bir karar olduğu açıkça görülmektedir. Sendikal çalışmaları örgütsel suç kapsamında değerlendirilerek 8 gün özgürlüğünden mahrum edilen şube eş başkanımız Bedirhan çETİNKAYA’ nın tutuklanmasının temel gerekçesi tamamen anayasal bir hak olan sendikal eylem ve etkinliklerdir.
Bu hak ve hürriyetler anayasamızda net ve somut olarak vurgulanmıştır. Nitekim uluslararası sözleşmelerde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinde ve İLO sözleşmelerinde bu haklar ayrı ayrı belirtilmiştir.
Bu haklara dayanarak yapılan sendikal çalışmalarımız, yaptığımız basın açıklamalarımız suç unsuru olarak önümüze çıkartılmıştır. Korkmayacağız ve yılmayacağız.
Bizler Kamu emekçileri olarak geçmişte olduğu gibi şimdide savaşa karşı duracak, halkların barış içinde bir arada yaşaması için emek, barış ve demokrasi mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz.
KESK’ e bağlı Büro Emekçileri Sendikası Amed Şube Eş Başkanımız Bedirhan çETİNKAYA’ nın tutuklanması sendikal faaliyetlerimizin sekteye uğratılması ve özgürlüğünden mahrum bırakılması kabul edilir bir durum değildir.
Daha önce olduğu gibi yapılacak yargılamada hukukun üstünlüğü gözetilerek gerek anayasa, uluslararası sözleşmeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri ve İLO sözleşmeleri dikkate alınarak yaptığı çalışmalar sendikal faaliyet olan şube eş başkanımız Bedirhan çETİNKAYA’nın tutuklanmasını kınıyor, yapılan bu yanlıştan biran önce dönülerek serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

BüRO EMEKçİLERİ SENDİKASI – AMED ŞUBE