DİYARBAKIR ŞUBEMİZ, GÖZALTINA ALINAN ŞUBE BAŞKANIMIZIN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ. . .

259

Diyarbakır Şubemiz 14 Şubat 2018 çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında; Şube Başkanımız Bedirhan çetinkaya’nın Ankara’da hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmasını kınayarak, serbest bırakılmasını talep etti.
Şube Basın Yayın Sekreterimiz Dilan Yakut tarafından yapılan açıklama aşağıdadır:
BASINA VE KAMUOYUNA15 Temmuz darbe girişimi sonrasında OHAL, KHK rejimi hayata geçirilmiş, KHK’lerle birlikte demokrasi, adalet, sosyal yaşam, güvenlik uygulamaları, emek, iş alanı ve yaşamın bütün alanında hukuksuz kararlar çıkartılmıştır. AKP genel başkanının “OHAL kimsenin özgürlüğünü kısıtlamamıştır” cümlesi sadece söylemden ibarettir. Pratik ve uygulamalar göstermiş ki OHAL demokrasi, hukuk ve özgürlükleri askıya almıştır. OHAL’de çıkarılan KHK’lar toplumu olumsuz yönde etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. Emek ve iş alanında 150. 000 kamu emekçisi ihraç edilmiş, halen yayınlanmaya devam eden KHK’larla birlikte daha ne kadar kişinin ihraç edileceği bilinmemektedir. Bir sabah uyandığında haksız-hukuksuz bir şekilde ihraç edildiğini öğrenen kamu emekçileri, telafisi imkânsız, haksızlığa maruz kalmaktadır. OHAL rejiminin KHK’larıyla birlikte iş güvencesi, grev hakkımız, sendikal örgütleme çalışmalarımız tamamen ortadan kaldırılmıştır. Muhalif emekçilere ve sendikacılara yönelik saldırılar katmerleşmiştir. AKP iktidarı keyfi uygulamalarına gözaltı ve tutuklamaları ile devam edebilmek için, OHAL’i her seferinde uzatmış, daha da uzatacak gibi gözükmektedir.
OHAL’de 14 günlük olan gözaltı süresi keyfi uygulamalarla cezaya dönüşmüştür. Uluslararası hukuk normlarına aykırı bu uygulama ile kişiyi gözaltına alıp daha sonra dosya oluşturması hâkim olmuştur. Mevcut anti demokratik ve hukuksuz uygulamalar ile yaşamın her alanı etkilenmiş, özellikle de ülkedeki 80 milyonun tamamını olumsuz bir şekilde etkileyecek sonuçlar açığa çıkmıştır.
OHAL rejimi ile birlikte ihbarcılık olağan bir hal almıştır. İhbar ile alınan kişilerin özgürlükleri hiçe sayılmıştır. AKP’yi ve hükümeti eleştirmek suç haline getirilmiş, bu nedenle adalet, demokrasi, insan hakları, hukuk, ifade özgürlüğü ayaklar altına alınmıştır.
Bizler her yerde ve her platformda AKP’nin memuru olmayacağımızı belirtik, hiç kimse keyfi bir şekilde kamu emekçilerinin kanunları dışında bir pratik beklemesin bizden.
Her sabaha yeni bir gözaltı haberiyle uyanır olduk. Son olarak Şube Başkanı Bedirhan çetinkaya dün sendikal faaliyetler için gittiği Ankara’da BES Genel Merkez yöneticimizin evinden sabah saatlerinde gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınırken arkadaşımızın darp edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bunlar yetmezmiş gibi Ankara’da gözaltına alındıktan sonra eş başkanımızın Diyarbakır’daki evi özel harekâtçılarla basılmış anne ve babasının yaşadığı ev didik didik aranmıştır.
Demokratik, sosyal bir hukuk devletinin asgari koşulları yasama, yürütme ve yargı erkinin birbirinden bağımsız olması iken, ülkemizde OHAL ve KHK’lar rejimiyle yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanması süreci hızlandırılmıştır. Yaşadıklarımız demokrasinin tozlu raflara kaldırıldığını çok acı bir şekilde göstermektedir.
Muhalif bütün kesimleri anti demokratik yollarla zapturapt altına almaya çalışan AKP’yi uyarıyoruz. Ülkemizin uçuruma sürüklenmesini kabul etmeyeceğiz. Başta KESK MYK’mız Elif çUHADAR, Şube Başkanımız Bedirhan çETİNKAYA, Adana Şube Yöneticimizden Deniz POLAT ve bütün emek, demokrasi, barış savunucuların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Arkadaşlarımızın özgürlükleri toplumun demokrasi ve adalete güveni tazelemesine neden olacağını buradan belirtmek isteriz.

Bizler Emek, Demokrasi, Hukuk, Adalet savunucuları olarak mücadelemiz devam edecek ve karanlıkları yırtıp aydınlıklara ulaşacağımız inancıyla,
YAŞASIN BES,
YAŞASIN KESK…