MALİYE EMEKÇİLERİNİN GELECEĞİ, KAPALI KAPILAR ARDINDA YAPILAN MÜLAKAT SINAVLARINA BIRAKILAMAZ!

204

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19-20 Ocak 2018 tarihlerinde, önce Müdür Yardımcılığı, sonrasında Gelir Uzmanlığı Yeterlilik Sınavı sonuçları açıklandı.
Birçok görevde yükselme sınavında yaşandığı gibi gerek Müdür Yardımcılığı, gerekse de Gelir Uzmanlığı Yeterlilik Sınavında mülakat aşamasının varlığı birçok şaibeyi beraberinde getirmiştir.
Tam da “Mülakat Değil Liyakat!” başlığı ile yürüttüğümüz kampanya dönemine denk gelen sınav süreçleri, sendikamızın bu alanda yürüttüğü çalışmaların çalışma hayatımız açısından ne kadar elzem olduğunu göstermiştir.
Müdür Yardımcılığı Sınavını planlanandan daha az kişinin kazanmasına rağmen, yazılı sınavda yüksek puan alan Müdür Yardımcısı adaylarının mülakat aşaması ile elenmesi, ağırlıkla yazılı sınavda daha düşük puan alanların mülakat sınavında başarılı gösterilmesi izaha muhtaç bir durumdur. Sınav süreçlerinde her zaman olduğu gibi liyakatin yerini kayırmacılık almıştır.
Birçok yargı kararına rağmen mülakat uygulamasının devamı bu şaibelerin ve tartışmaların devamına neden olacaktır. Mülakat sınavlarında objektif kriterler olmadığından, mülakat sınavının yapıldığı alanda kamera kaydı yapılmasına dair yargı kararları olmasına rağmen keyfi olarak gereği yapılmayarak, sınavlarda mağdur olanların hukuk mücadelesinin de önü tıkanmaya çalışılmaktadır.
Yine Gelir Uzmanlığı Yeterlilik Sınavında birçoğu yazılıda yüksek puan almasına rağmen, mülakat aşamasında düşük puan verilen 66 kişi yapılan sınavda başarısız sayılmışlardır. KPSS, özel sınav, mülakat, güvenlik soruşturması aşamalarını geçerek işe başlatılan Gelir Uzman Yardımcısının yeterlilik sürecinde yazılı sınavda yüksek puan alıp kapalı kapılar ardında yapılan mülakat sınavı ile başarısız sayılması trajik/komik bir durumudur.
Yaşanan sınav süreçlerindeki adaletsizlikler, maliye emekçilerinin görevde yükselme sınavlarına olan ilgisini her geçen gün azaltmakta, bu durum maliye emekçilerinin vergi mevzuatı ile bağının zayıflamasına yol açmaktadır. Maliye emekçileri nezdinde sınavlarda mağdur olanların vebali kazananların üzerinde kalmaktadır.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nda işe başlayan Gelir Uzman Yardımcıları, değişik nedenlerle diğer kamu kurumlarına geçiş için sınavlara girmektedir. Kurumdan ayrılma eğilimleri yüksektir. Yeterlilik sınavında ortaya çıkan mağduriyetlerin genç maliye emekçileri arasında huzursuzluğa neden olacağı açıktır.
Kurum içi gelir uzmanlığı sınavının bizzat Maliye Bakanı tarafından söz verildiği halde açılmaması, her kadro ve unvandan maliye emekçilerinin taleplerinin sürüncemede bırakılması Gelir İdaresi Başkanlığı’nın etkinliğini giderek azaltmaktadır.
Liyakat ve kariyer ilkeleri tekrar hayata geçirilmeli, bunun için kamuda atama ve görevde yükselme sınavların da objektif değerlendirme kriterlerinden yoksun, kayırmacılığa açık, siyasi görüşlere göre kategorize eden, eşitlikçi olmayan kirlenmiş torpil ilişkilerini devreye sokan mülakat uygulaması derhal kaldırılmalı, siyasi düşüncesine, inancına, kimliğine, cinsiyetine bakılmaksızın, herkesin, eşit şartlarda olduğu objektif yöntemlerle sınavlar yapılmalıdır.
BES olarak, Maliye emekçilerinin yaşadığı hukuksuzluklara karşı her zeminde mücadele edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU