KESK’İN ‘OHAL DEĞİL DEMOKRASİ’ MİTİNGİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALARA KATILDIK. . .

213

Konfederasyonumuz KESK’in 14 Ocak 2018 Pazar günü İstanbul Bakırköy özgürlük Meydanında gerçekleştirdiği miting örgütlenmesi için yapılan il gezilerine Sendikamızca katılım sağlanmıştır.
Bu kapsamda 12-14 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen il gezilerine, Çanakkale ilinde Genel Sekreterimiz Aziz özkan, Tekirdağ, Edirne illerinde Genel TİS Hukuk Sekreterimiz Şenol Köksal ve Bursa ilinde Genel Basın Yayın Sekreterimiz Bahadır Berdicioğlu
yer almıştır.
Gidilen illerde demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, kamu kurumları ve yöneticiler ziyaret edilmiş, OHAL sürecine değinilerek, yapılacak miting hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, gidilen illerde KESK Şubeler Platformlarının düzenlemiş olduğu üye toplantılarına katılım sağlanarak, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
çANAKKALE


TEKİRDAĞ-EDİRNE
BURSA