OHAL VE KHK REJİMİNE HAYIR! BURSA ŞUBE KADIN SEKRETERİMİZ AYSUN TORUN’UN YANINDAYIZ!

196

Bursa Şube Kadın Sekreterimiz Aysun Torun’un, hakkında yapılan soruşturma sonucunda Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile meslekten men cezası ile cezalandırılması, KESK Şubeler Platformu tarafından yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi.
29 Aralık 2017 Cuma günü Bursa Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasına KESK’e bağlı sendikaların temsilcileri, demokratik kitle örgütleri, siyasi parti temsilcileri ile CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal katılarak destek verdi.
KESK Şubeler Platformu adına açıklamayı Bursa Şube Başkanımız Süleyman Ayyılmaz okudu. Açıklamada, “Aysun Torun yüksek disiplin kurulu tarafından haksız ve hukuksuz olarak işinden ihraç edilmiştir. Ülke olarak tarihimizin belki de en karanlık döneminden geçiyoruz. 17 aydır sürdürülen OHAL hukuksuzluğunun ülkede demokrasi, adalet, eşitlik, özgürlük, insanca bir yaşam isteyen milyonları hedef aldığını bu kesimlere yönelik adeta bir düşman hukuku oluşturduğunu tüm açıklığı ile ortaya koymaktadır. Haksız hukuksuz bir şekilde ihraç edilen açığa alınan kamu emekçileri başta olmak üzere emekten, demokrasiden, barıştan, insanca bir yaşamdan yana olan herkesi OHAL/KHK rejimi ile örülen açık faşizme karşı emek, demokrasi ve barış mücadelesinde tek ses, tek yürek olmaya çağırıyoruz” denildi.
Açıklamanın ardından konuşma yapan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal; “Aysun Torun’un yanındayız. Aysun Torun ceberut devlet anlayışının ve saray rejiminin kendisi için yaratmak istediği yeni devlet modeli içerisinde yok etmek istediği örgütlü mücadelenin bir parçasıdır. Kendisini muhalif olan, direnen, onun söylediklerini kabul etmeyen kim varsa ya işsizliğe zorlayarak, ya tehdit ederek, gözaltına alarak korkutup sindirmek istemektedir. Ama biz bu baskıları hep birlikte boşa çıkaracağız ve karanlık günleri hep birlikte aydınlık günlere taşıyacağız” dedi.