KASIM AYI ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARIMIZ TAMAMLANDI. . .

223

Sendikamızın örgütlenme programı dahilinde, 28-30 Kasım 2017 tarihlerinde çorum, Amasya Tokat illerinde yapılan örgütlenme gezilerinin ardından Kasım ayı çalışmalarımız tamamlanmıştır.
çalışmalara Genel Mali Sekreterimiz Sedat Suna, Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz Şenol Köksal ve Genel Basın Yayın Sekreterimiz Bahadır Berdicioğlu katılmışlardır.
Gidilen illerde örgütlenme alanımıza giren kurumlarda çalışan kamu emekçileriyle görüşmeler yapılmış, yaşanan sorun ve Sendikamızın talepleri konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Ayrıca KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin “OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz” başlığıyla düzenlediği kampanya kapsamında Konfederasyonumuz KESK tarafından yapılan il gezileri çalışmalarına da katılım sağlanmıştır.
İl gezilerimiz devam edecek. . .