İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANI SAYIN BEKİR BAYRAKDAR İLE GÖRÜŞTÜK. . .

241

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Sayın Bekir Bayrakdar ile 4 Ekim 2017 çarşamba günü görüşme gerçekleştirilmiş olup, görüşmeye Genel Başkanımız Serpil Akpınar, Genel Sekreterimiz Aziz özkan, Genel Mali Sekreterimiz Sedat Suna, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Dursun Doğan, İstanbul 2 No’lu Şube Başkanımız Mehmet Emin Bişirici ve İstanbul 3 No’lu Şube Başkanımız Salih Aksoy katılmışlardır.
Görüşmede; vergi dairelerinde çalışan üyelerimizin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerimiz, heyetimiz tarafından gündeme getirilmiştir.
KHK’larla işten atmaların hukuksuz olduğuna değinilerek; OHAL Komisyonun, Kurumlardan kişiler hakkında bilgi, belge ve görüş sorulması halinde, evrensel hukuk kuralları içerisinde objektif ve adaletli davranılması gerektiği belirtilmiştir.
Uzun süredir Başkanlık ile Şubelerimiz arasında düzenli görüşme sağlanamadığı, bu olumsuz durumun giderilmesi için karşılıklı diyalog kurulması gerektiği, üyelerimize ilişkin yaşanan sorunlarda karşılıklı değerlendirmelerin olumlu olacağı vurgusu yapılmıştır.
Ayrıca eski Şube Yöneticimiz hakkında açılan ve halen devam eden soruşturmanın hukuksuz olduğu ve geri çekilmesi konusunda adım atılması gerektiği heyetimizce belirtilmiştir.
Sayın Bekir Bayrakdar ise; Sendikamızla her türlü diyaloğa açık olduğunu, sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılacağını belirtmiştir.
Görüşmenin ardından, heyetimizce KESK İstanbul Şubeler Platformu tarafından Kadıköy ve Bakırköy’de yapılan eylemlere katılım sağlanmıştır.