ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI SAYIN İBRAHİM ŞAHİN İLE GÖRÜŞTÜK. . .

233

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Sayın İbrahim ŞAHİN ile; zabıt katiplerine yapılan klavye uygulamasıyla ilgili olarak 2 Ekim 2017 Pazartesi günü görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmeye Genel örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz özlem YILMAZ YEŞER, Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz Şenol KöKSAL ve Genel Basın Yayın Sekreterimiz Bahadır BERDİCİOĞLU katılmışlardır.
Yapılan görüşmede Sendikamızca; 26. 09. 2017 tarihli Klavye Uygulaması konulu yazıda belirtilen klavye uygulamasının çalışanlar tarafından eğitim planlaması olarak değil bir tür sınav olarak algılandığı belirtilmiş, bu algının yaratılmasında idarecilerin olumsuz tutumlarının etkin olduğu, uygulama sırasında doksan kelimenin altında yazanlar hakkında yaptırım uygulanacağı şeklinde beyanlarda bulunulduğu, bunun çalışanlar üzerinde olumsuz etki yarattığı, adliyelerde birimler arasında farklılıkların bulunduğu, her birimde sürekli hızlı klavye kullanımının olmadığı, bu birimlerde uzun yıllar çalışanlarda zaman içinde yavaşlamaların olabileceği, zabıt katibinin görevlendirildiği kalemde duruşmaya çıkıp çıkmayacağına mahkeme hakiminin karar verdiği, sistemdeki aksaklığın bir bütün olarak değerlendirilmesi ve durumdan sadece zabıt katiplerinin sorumlu tutulmaması gerektiği ifade edilmiştir.
Eğitim Dairesi Başkanı Sayın İbrahim Şahin; bilgisayar ve klavye kullanımı konusunda kurumda sorun yaşandığını ve yoğun şikayetlerin bulunduğunu belirtmiş, bu konudaki mevcut durumun ve eğitim ihtiyacının tespitine yönelik olarak pilot olarak seçilen Ankara, İstanbul ve İzmir’de klavye uygulamaları yapılmasının daireleri tarafından planlandığını, bu uygulamanın bir sınav olmadığını, sadece klavye eğitimi ihtiyacının belirlenmesi amacıyla yapıldığını, ortaya çıkacak ihtiyaca göre 2018 Yıllık Eğitim Planını kapsamında personele klavye eğitiminin verileceğini, kendilerinin sadece eğitimi planlamakla görevli olduklarını, yapılacak eğitim sonucunda idari bir işlem olup olmayacağı konusunda herhangi bir bilgilerinin ve yetkilerinin bulunmadığını ifade etmiştir.
Konuyla ilgili olarak ayrıca Sendikamız tarafından Adalet Bakanlığı Müsteşarlığından da görüşme talep edilmiş olup, süreç takip edilecek ve gelişmeler konusunda üyelerimiz bilgilendirilecektir.