KHK’LAR GİDECEK BİZ KALACAĞIZ!

210

KESK Ankara Şubeler Platformu tarafından her Cumartesi günü Sakarya Caddesinde yapılan basın açıklamasının ardından, 24. 8. 2017 tarihinde yayınlanan 693 sayılı KHK ile Sendikamızdan 23 üyemiz olmak üzere toplam 69 KESK üyesinin hukuksuz, sorgusuz ve sualsiz bir şekilde ihraç edilmelerine ilişkin Genel Başkanımız Serpil Akpınar tarafından açıklama yapılmıştır.
Genel Başkanımızın yaptığı açıklama aşağıdadır:
BASINA VE KAMUOYUNA241px; 280px; 15 Temmuz darbe girişimi bahane edilerek darbecilere karşı mücadele adı altında ilan edilen OHAL kısa sürede emekçilere ve muhaliflere yönelmiştir. Sanki darbeyi emekçiler yapmış gibi AKP iktidarı darbecilerle mücadele adı altında başlatılan ihraçların siyasi cadı avına dönüşeceğini defalarca ifade etmiştik. Darbeyle ve darbecilerle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan, tek derdinin insanca yaşam, insanca çalışma koşulları, barış içinde kardeşçe yaşamak olan üye ve yöneticilerimizin işine son verilmesi muhalif olmaları dışında başka bir gerekçeyle açıklanamaz.
İlan edilen OHAL çerçevesinde tüm AKP muhaliflerinin hedef alındığı bir süreçte, her türlü baskı aracı kullanılarak toplumsal muhalefet susturulmaya çalışılmaktadır. Eşitlik, adalet, barış ve insanca bir yaşam talep etmek suç haline gelmiştir.
AKP iktidarı OHAL hukuksuzluğu ile çıkardığı kanun hükmünde kararnamelerle yüz binlerce kamu emekçisinin görevine hukuksuz bir şekilde son verirken, ortaya bir gerekçe koymaktan aciz kalmış, kamu emekçilerinin savunma hakkını bile yok saymıştır.
Yaptıklarının hukuksuz olduğunu bizim kadar kendisi de iyi bilen siyasi iktidar günü kurtarmaya çalışmaktadır. Kamusal alanın tasfiyesi önünde Sendikamızı engel olarak gören siyasi iktidar, bizi yıldırmaya, korkutmaya, susturmaya çalışmaktadır. İş güvencemizi elimizden almakla, açlıkla bizi diz çöktüreceğini sanan siyasi iktidar şunu bilmeli ki Sendikamız kurulduğu günden bu yana kamu emekçilerinin taleplerinin yanında, kamudan hizmet alanların haklarını da savunarak bu günlere kadar gelmiştir. Kamu hizmetlerinin parasız, nitelikli ve ulaşılabilir olmasını savunan sendikamız, kamunun tasfiyesinin ve kamu emekçilerine dayatılan güvencesiz çalışma biçimlerinin karşısında olmuş, bundan sonrada kamunun tasfiyesine ve kamu emekçisi kıyımına karşı sonuna kadar direnecek, büro emekçilerinin onurlu sesi olmaya devam edecektir.
Ocak ayında yayımlanan 679 Sayılı kanun hükmünde kararname ile işinden edilen Van Şube Sekreterimiz dahil toplam 3 üyemiz hakkında Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada üyelerimize isnat edilen suçlar konusunda somut delillerin olmaması, dosya kapsamının istihbari bilgilerden oluşması sebebiyle takipsizlik kararı verilmiş ve kamu davasına gerek duyulmadığı belirtilmiş olmasına rağmen arkadaşlarımızın göreve döndürülmemesi, işinden edilen diğer üyelerimiz hakkında kurumlarca hiçbir işlem yapılmaması diğer taraftan Nisan ayındaki kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen AKP Antalya Milletvekilinin kızının bu kararname ile işine iade edilmesi akla vicdana ve adalete uymamaktadır.
Diğer taraftan ihraçların yaşandığı ilk günden itibaren bu uygulamamın yanlış, haksız, hukuksuz ve yasalara aykırı olduğunu defalarca belirtmemize rağmen siyasi iktidar kamu kurumları idaresiyle bu suçu işlemeye devam ediyor. Bizler hakkımız olmayanı istemiyoruz. Diyoruz ki bizler yıllardır Türkiye halklarına hizmet üreten kamu emekçileriyiz, bizler çocuklarına onurlu bir gelecek için mücadele eden kamu emekçileriyiz, bizler çalmayan, çırpmayan ve kandırılmayanlarız.
OHAL hukuksuzluğuyla gece yarısı yayımlanan kararname ile çorum Şube Sekreterimiz Emrah Azapçı dahil 16 İŞKUR emekçisi üyemiz, 1 Şanlı Urfa Adliyesi üyemiz ve 6 Adalet Bakanlığı’nda çalışan BES üyesi haksız ve hukuksuz bir şekilde işlerinden edilmiştir. Böylelikle Sendikamızın toplam ihraç sayısı 412 olmuştur.
Bugüne kadar onlarca kamu emekçisinin intiharına, yüz binlerce kamu emekçisinin sefalet içinde yaşamasına, toplumdan dışlanmasına neden olan tasfiyeleri Hükümetin ne kadar gayri ciddi ele aldığının göstergesi olan OHAL Komisyonu emekçilerle dalga geçmekten başka bir anlam ifade etmemektedir. Her şeye rağmen adalet arayışımız sonuna kadar devam edecek, bu sürecin tüm sonuçları ortadan kalkacağı gibi sorumluları mutlaka adalet önünde hesap vereceklerdir. Bir kez daha ifade etmek istiyoruz ki yargı kararlarına dayanmayan, yasalarla güvence altına alınan soruşturma süreçleri işletilmeksizin, savunma hakkı ihlal edilerek gerçekleştirilen keyfi işten atmaları hukuki ve meşru görmüyor, tanımıyoruz. Tüm bu hukuksuz, gayri insani ve ahlaksız tasfiye operasyonlarının sonuna kadar takipçisi olacağımızı, ulusal ve uluslararası düzlemde üye ve yöneticilerimizin haklarını her türlü olanağımızı seferber ederek savunacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Başta iş güvencemiz olmak üzere insanca yaşam ve çalışma haklarımızdan vazgeçmeyeceğimizi, kapıkulu olmayacağımızı, biat etmeyeceğimizi ve onurumuzla mücadelemize devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Hükümeti, hukuksuz ve gayri insani işten atmalara son vermeye ve işten atılan kamu emekçilerini görevlerine iade etmeye çağırıyoruz. Son olarak tüm büro emekçilerini onurlu mücadelemize katılmaya davet ediyoruz.
BİZ HAKLIYIZ BİZ KAZANACAĞIZ!KHK’LAR GİDECEK BİZ KALACAĞIZ!YAŞASIN öRGüTLü MüCADELEMİZ!
Serpil AKPINAR

Genel Başkan