2018/2019 YILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TALEPLERİMİZ KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI. . .

215Bir yıla yaklaşan OHAL sürecinde hukuksuz ihraçlar ve açığa almalarla kamu emekçilerinin iş güvencesinin fiilen ortadan kaldırıldığı, sendikal faaliyetlerin engellendiği, en demokratik eylemlere tahammül edilmediği, yoksullaşmanın arttığı, kamuda liyakatsız atama ve görevde yükselmelerin ayyuka çıktığı bir dönemde kamu emekçileri yeni bir toplu sözleşme dönemine girmiştir.
21. 07. 2017 Cuma günü Genel Merkezimizde düzenlenen basın toplantısı ile, Sendikamızın 2018/2019 yılı Toplu İş Sözleşmesine ilişkin talepleri kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Basın toplantısına okunan metin için

TIKLAYINIZ…/