SENDİKAMIZIN 8. DÖNEM 1. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI ANKARA’DA YAPILDI. . .

246

Sendikamızın 8. Dönem 1. Başkanlar Kurulu Toplantısı 34 Şube Başkanı ve İl Temsilcilerimizin katılımıyla 06. 07. 2017 Perşembe günü Tüm Bel-Sen Toplantı Salonunda yapılmıştır.
“OHAL ve KHK’larla iş güvencesinin kaldırılmasına karşı mücadele programı, TİS sürecinin değerlendirilmesi, önümüzdeki dönemin planlanması, iş kolumuzdaki kurumlarda yaşanan sorunlar ve örgütlenme sorunlarımız” gündemleriyle toplanan kurulumuz, emek ve demokrasi mücadelesinde yitirdiklerimiz adına saygı duruşuyla başlamış, Genel Sekreterimiz Aziz özkan’ın giriş konuşması ve Genel Başkanımız Serpil Akpınar’ın açılış konuşmasıyla toplantıya geçilmiştir.
Ardından divan oluşturulmuş, divana Mersin Şube Kadın Sekreterimiz Sevgi Gülbeden ve Batman İl Temsilcimiz M. Zekeriya özdil seçilmiştir.
Sırasıyla Adana Şubemizden Turan Karaman, Adıyaman İl Temsilcimiz Şahin Memet Binicier, Ankara 1 No’lu Şubemizden Ercan Erdoğan, İstanbul 2 No’lu Şube Başkanımız Mehmet Emin Bişirici, Aydın Şube Başkanımız Musa Ekici, Samsun Şubemizden Yılmaz Tuluk, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Dursun Doğan, Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Mevlüt çakmak, Balıkesir Şube Başkanımız özgül Erdem Coşar, Diyarbakır Şubemizden Dilan Yakut, çorum Şube Başkanımız Ertuğrul Alper, Muş İl Temsilcimiz Zahir Akta, İzmir Şube Başkanımız Mustafa Güven, Zonguldak Şube Başkanımız Hayri Anıl çetin, Konya Şube Başkanımız Yakup çetinkaya, Mardin Şube Başkanımız Mehmet Emin özel’in gündemlere ilişkin konuşmalarıyla toplantımıza devam edilmiştir.
Şube ve İl Temsilciliklerimizin konuşmalarının ardından sekreterlik konuşmalarına geçilmiş, Genel örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz özlem Yeşer Yılmaz, Genel Kadın Sekreterimiz Banu Aykaç, Genel Mali Sekreterimiz Sedat Suna, Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz Şenol Köksal ve Genel Basın Yayın Halkla İlişkiler Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreterimiz A. Bahadır Berdicioğlu’nun değerlendirmelerinin ardından toplantımız sonlandırılmıştır.