TEMEL HUKUK KURALLARI İŞLETİLDİĞİNDE KAZANACAĞIMIZ BİR KEZ DAHA KANITLANDI!

222KHK’larla temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı, yargısal denetimlere kapalı kararlarla sendikal eylem ve etkinliklerin suç unsuru haline getirildiği AKP OHAL’i döneminde de açtığımız davalar birer birer lehimize sonuçlanmaya devam ediyor.
En son Sendikamız TARIM ORKAM-SEN’in açtığı iki davada AKP uygulamalarının hukuksuzluğu, bizlerin ise haklı olduğu hukuken de teyit edilmiş oldu.
17. 11. 2015 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunca sendikamız TARIM ORKAM-SEN MYK üyesi, Genel Kadın Sekreteri Suzan KOTAY sendikal faaliyetleri gerekçe gösterilerek hukuksuz bir şekilde memuriyetten men edilmişti. Bunun üzerine söz konusu hukuksuzluğu gidermek için sendikamız TARIM ORKAM-SEN Erzurum 1. İdare Mahkemesine dava açmış ve Suzan KOTAY geçen hafta açıklanan mahkeme kararı ile görevine dönmüştür.
Sendikamız TARIM ORKAM SEN işyeri temsilcisi olan ve Hatay/Samandağ ilçesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak çalışan Murat Tolu hakkında; Konfederasyonumuz tarafından hazırlanan 10 Ekim Katliamına ilişkin “Katilleri Tanıyoruz, Unutturmayacağız” başlıklı iki afişi işyerine astığı gerekçesiyle 30. 03. 2016 tarihinde soruşturma açılmıştır. Soruşturma sonucunda kendisine uyarı cezası verilmiş ve AKP döneminin uydurma gerekçelerinden olan “vatandaşların şikâyeti” gerekçe gösterilerek işyeri temsilcisi olmasına rağmen sendikal faaliyet yürütmemesi için Hatay’ın Kırıkhan ilçesine sürgün edilmiştir.
TARIM ORKAM-SEN’in karar ilişkin Hatay İdare Mahkemesine yaptığı itiraz sonucu; mahkeme 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 18. Maddesinin 2. Fıkrasında, “Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve şube yöneticilerinin işyeri sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez” hükmünü hatırlatarak; “davacının görev yerinin değiştirilmesi sendikal faaliyetin yürütülememesi anlamına geleceği açıktır” diyerek yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.
Bu ve diğer davaları nasıl kazandıysak açığa almalar ve ihraçlar başta olmak üzere tüm hukuksuz, haksız uygulama ve kararlara karşı da açtığımız/açacağımız davaların lehimize sonuçlanacağından kuşkumuz yoktur.
[