ANKARA ŞUBELERİMİZDEN DİKİMEVİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE EYLEM: geridöneceğiz!

303

Ankara Şubelerimiz, kamuda yaşanan görevden almalara karşı 2 Aralık 2016 Cuma günü saat 12. 00’de Dikimevi Vergi Dairesi Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirmiştir.
Dikimevi Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde çalışmakta iken ihraç edilen Eski Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Abidin Sırma nezdinde, kamuda yaşanan emekçi kıyımına karşı yapılan basın açıklamasını Ankara 1 No’lu Şube Başkanımız İsmet Meydan okumuştur.
Basın açıklamasının ardından söz alan Abidin Sırma, yaptığı konuşmada “Büro Emekçileri Sendikası olarak otuz yıldır bu ülkede demokrasi, eşitlik mücadelesi veriyoruz. Biz, hırsızlık yapmadık, biz ayakkabı kutularında dolar saklamadık, biz, ülkemizin yeraltı, yerüstü kaynaklarını satmadık, biz, ‘ne istediniz de vermedik’ diyenlere karşı mücadele ediyoruz. Bu ülkede biz insanlığın, onurun, emeğin sesiyiz. Biz sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Ve asla gece yayınlanan padişah fermanlarına teslim olmayacağız. Memur-Sen’in onbin üyesi işten atıldı. Ses yok, tık yok. Şunu görmelisiniz ki, bu ülkede emeği, onuru savunan tek güç biziz. ” dedi.
Basın Açıklaması Metni İçin