ŞUBE YÖNETİCİMİZ DENİZ AKİL SERBEST BIRAKILSIN!

226

AKP/Saray rejiminin muhaliflere dönük saldırıları hız kesmiyor!
Barış, özgürlük, eşitlik, insanca yaşam talep etmenin suç haline getirildiği, sendikal faaliyetlerimizin kriminalize edilmeye çalışıldığı bir süreçte üyelerimize dönük işten atma, açığa alma, soruşturma, gözaltı ve tutuklamalar devam etmektedir.


Son olarak 20 Ekim 2016 tarihinde Ankara 1 Nolu Şube Kadın Sekreterimiz Deniz Akil, Eğitim Sen Ankara 2 Nolu Şube Sekreteri Mazlum Bircan ve Şube üyesi Sevgi Kişin Sazan’la birlikte 18 kişi keyfi ve hukuksuz olarak gözaltına alınmıştır.
Konu ile ilgili 21 Ekim 2016 tarihinde KESK Ankara Şubeler Platformu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, TMMOB Ankara İKK ve TTB Ankara Tabip Odası bileşenleri olarak gerçekleştirilen basın toplantısı ile gözaltına alınanların serbest bırakılması talep edilmiştir.
(


Bugün (24. 10. 2016) saat 14. 00’de gözaltında bulunan arkadaşlarımızdan aralarında Şube Kadın Sekreterimiz Deniz Akil’inde bulunduğu 5 kişi savcılığa çıkarılacaktır. Saat 14’de dayanışma için Ankara Adliyesi önünde olacağız.
BES olarak AKP iktidarını hukuksuz uygulamalarına son vermeye davet ediyor, gözaltındaki arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.