15 EKİM’DE ANKARA’DAYIZ!

248

Bilindiği üzere Konfederasyonumuz KESK tarafından; OHAL-KHK dayatmalarına karşı 29 Eylül- 15 Ekim dönemini kapsayan Mücadele Programı kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Söz konusu Mücadele Programına göre, 29 Eylül’den bugüne yürütülen imza kampanyası ve 15 Ekim’de tüm illerden gelen üyelerimizin kitlesel katılımı ile Ankara’da yapılacak Merkezi Mitingin taleplerini kamuoyu ile paylaşmak üzere; İstanbul, İzmir, Van/Diyarbakır olmak üzere üç koldan oluşan Yürüyüş Kolları 12. 10. 2016 çarşamba günü dört otobüsle yola çıkmıştır.
Buna göre;
12 Ekim 2016 saat 18. 00’de Haldun Taner Tiyatrosu yanı Kadıköy’de KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse tarafından yapılacak basın açıklamasının ardından yola çıkacak olan
İstanbul Yürüyüş Kolu
13 Ekim’de Kocaeli ve Yalova, 14 Ekim’de Bursa’da yapılan karşılama ve basın açıklamalarının ardından 15 Ekim Cumartesi sabahı Ankara’da olacaktır.
12 Ekim’de Aydın’da yapılacak basın açıklamasının ardından yola çıkacak olan
İzmir Yürüyüş Kolu 13 Ekim’de İzmir ve Manisa, 14 Ekim’de ise Uşak’ta yapılacak karşılama ve basın açıklamalarının ardından yoluna devam ederek 15 Ekim Cumartesi günü Ankara’da olacaktır.
Van-Diyarbakır Yürüyüş Kolu
iki otobüsle yola çıkacak. 12 Ekim’de Van’dan yola çıkanları taşıyan otobüsümüz Bitlis ve Batman’da yapılan karşılama ve basın açıklamalarından sonra Diyarbakır’da olacaktır. Van-Diyarbakır Yürüyüş Kolu Diyarbakır’da diğer illerin de katılımı ile yapılacak olan karşılama ve uğurlamadan sonra yoluna iki otobüsle devam edecektir. 13 Ekim’de Urfa, Adıyaman ve Gaziantep, 14 Ekim’de Hatay, İskenderun ve Adana’da yapılacak olan karşılama ve basın açıklamalarının ardından yoluna devam ederek 15 Ekim Cumartesi günü Ankara’da olacaktır.
Kamu emekçileri başta olmak üzere, OHAL-KHK rejiminin hedefi haline gelen tüm emek ve demokrasi güçlerini, ekmeği küçültülen, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırılan tüm yurttaşlarımızıİşimize ve Geleceğimize Sahip çıkıyoruz, Bu Ağır Saldırıyı Da Püskürteceğiz” Merkezi Mitingimize katılmaya çağırıyoruz!
[kckspan style=22px;[kckspan style=color: 0000ff;İSTANBUL YüRüYüŞ KOLU
[kckspan style=22px;[kckspan style=color: rgb(0, 0, 255);İZMİR YüRüYüŞ KOLU


[kckspan style=22px;[kckspan style=color: rgb(0, 0, 255);VAN/DİYARBAKIR YüRüYüŞ KOLU