KONFEDERASYONUMUZDAN ÖZGÜR GÜNDEM’E DAYANIŞMA ZİYARETİ!

20316 Ağustos 2016 tarihinde özgür Gündem Gazetesi’nin mahkeme kararıyla kapatılması ve 24 basın emekçisinin darp edilerek gözaltına alınması nedeniyle bugün Konfederasyonumuz Yürütme Kurulu üyeleri özgür Gündem Gazetesi Ankara Temsilciliği’ne dayanışma ziyaretinde bulundular.
Dayanışma ziyaretine Eş Genel Başkanlarımız Lami özgen ve Şaziye Köse, Eğitim-örgütlenme ve Basın-Yayın Sekreterimiz İlhan Yiğit, Hukuk-TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Fatma çetintaş ve Mali Sekreterimiz Ramazan Gürbüz katıldılar.
Ziyarette dayanışma dileklerini ifade eden Eş Genel Başkanımız Şaziye Köse: “Adım adım faşizmin kurumsallaştığının göstergesi olarak, neredeyse toplumun bütün muhalif dinamikleri ve onların sesi olan araçlar tekçi otoriter iktidar tarafından kapatmalara, tutuklamalara, baskınlara uğramaktadır, gözdağları devam etmektedir. Geçmişten bugüne,
Gündem’in kapatılmasına ve tutuklamalara çeşitli tarihsel dönemlerde tanıklık ettik ve her Gündem kapatıldığında aslında bu ülkede demokrasinin hangi hal ve şartlara itildiğini, yeniden faili meçhullerin, suikastların, tutuklamaların olduğunu gördük.
Bugünkü başlığa binaen, evet her birimizin bulunduğu kurumları kapatabilirler, evet her birimiz tutuklanabiliriz fakat bu süregiden tarihsel bir mücadeledir. Eşitlik, özgürlük, demokrasi sağlanana, bütün haklar alınana ve onurlu bir barış tesis edilene kadar bu mücadele devam edecek.
Boyun eğmeyeceğiz. ” dedi
Eş Genel Başkanımız Lami özgen ise Gündem Gazetesi’nin her bir emekçisine geçmiş olsun diyerek karşı karşıya kalınan durumun özgür basına yönelik darbe hukukunun ve darbe girişiminin devamı olduğunu vurguladı.
özgen konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
“özgür Kürt basını son 25 yılda defalarca aynı süreçlerle karşı karşıya kaldı ve o süreçlerin hepsi yeni konseptlerin başlangıcıydı, bu anlamda tarihsel belleğimize baktığımıza bugün kendilerine göre özgür Gündem Gazetesi’ni susturmak isteyenler aslında belli bir süredir başlattıkları stratejiyi, darbe girişimi sonrası OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle derinleştiriyor. Kürt halkı, onların kurumları ve onların şahsında Türkiye muhalif kamuoyuna, öteki bütün kesimlere, demokrasi güçlerine, biz emekçilere de yönelik topyekûn bir saldırıyı kendi içinde barındırıyor.
Kurumsal olarak dünden bu yana Türkiye emekçilerinin, kamu emekçilerinin verdiği sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinde, bizlerin sesi, kulağı olan bir gazetenin kapatılması, yayın kurulundan bütün çalışanlarına kadar tamamen gözaltına alınması karşı karşıya kaldığımız durumun vahametini ifade ediyor. Bu süreçte KESK olarak buna karşı hep beraber boyun eğmeden mücadele etme noktasındaki tutumuzu özgür Gündem ailesi ile paylaşmak, ortaklaşmak için burada bulunduğumuzu ifade ediyoruz. ” dedi.
özgür Gündem Gazetesi çalışanları ise gazetenin ilk kuruluşundan bugüne çeşitli zorluklar içinde, birçok baskıyla karşılaştığını, 90’ların karanlığından geçtiğini, çeşitli zamanlarda bombalandığını ancak hiçbir zaman yılmadıklarını, halkın özgür haber alma hakkını her zaman sürdüreceklerini,
tarihsel süreç içinde doğru yolda ilerlediklerini ve bu süreçte önemli olanın ezilenlerin, ötekileştirilenlerin, emekçilerin birlikteliği olduğunu belirterek
ziyaretimizden
dolayı teşekkür ettiler.