11.08.2016 – YETKİSİZ GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİNE YARGI DUR DEDİ (SEVİL ÇOBAN)

310

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı’nda görev yapan üyemiz Sevil Çoban’ın Eyüp Malmüdürlüğü kadrosuna naklen atanmasına ilişkin, işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan dava kazanımla sonuçlanmıştır.