2010 YILI KPSS İPTALİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEMİZ

208


130px; 130px; Soruların sınavdan önce dışarıya sızdırıldığı iddiaları üzerine ‘Eğitim Bilimleri’ kısmı iptal edilen 2010 yılındaki Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) ‘Genel Yetenek ve Genel Kültür’ bölümü de iptal edildi.
Ankara 1 İdare Mahkemesi’nin 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavını iptal edilmesiyle birlikte 2010 yılı KPSS sınavına bağlı olarak atanan ve 6 yıldır çeşitli Kamu Kurumlarında görev yapan kamu emekçilerinin tedirginliği hat safhaya çıkmış durumdadır.
Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin kararı hukukçuların yapmış olduğu tespitler göz önünde bulundurulduğunda yok hükmündedir. Buna göre 2010 yılı KPSS sınavı sonuçlarına bağlı olarak ataması yapılan kamu emekçilerinin 657 sayılı Yasanın 98. maddesinin (b) bendinde yer alan “memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi” hükmü gerekçe gösterilerek görevlerine son verilebilecektir.
özellikle 15 Temmuz darbe girişimiyle başlayan süreçte olduğu gibi özensiz tutumların 2010 KPSS sınavına yönelik “soruların çalındığı” iddialarında da sergilenmesi kurunun yanında yaşı da yakacak, on binlerce kamu emekçisinin mağduriyetine yol açacaktır. On binlerce insanı ilgilendiren bir meselede Mahkemenin konuyu ağırdan alması ve altı yıl gibi uzun bir süreden sonra karar vermesi “geciken adalet, adalet değildir” savını bir kez daha doğrulamaktadır.
Diğer taraftan AKP Hükümeti döneminde Mahkeme kararıyla iptal edilen sınav sayısına bir yenisi daha eklenmiş bulunmaktadır. Birçok kamu kurumunun açmış olduğu görevde yükselme sınavlarının gerek soru iptalleri gerekse mülakatın objektif kriterler ışığında yapılmadığı gerekçesiyle iptal edildiği bilinmektedir.
Sendikamızca da Kamu Kurumlarında kadrolaşma amacıyla sınav süreçlerine müdahale edildiği iddialarına rağmen gerekli özeni göstermeyen Hükümet ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesinden sorumludur.
İçinde bulunduğumuz OHAL koşullarında temel hakların ortadan kaldırılması, iş yoğunluğu gibi birçok sorunla boğuşan kamu emekçileri şimdi 6 yıllık kazanılmış haklarının yok edilmesiyle karşı karşıya bulunmaktadır.
Hükümet, kurunun yanında yaşın da yanmasına neden olan uygulamalardan vazgeçmelidir. Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin kararına bağlı olarak sınav sonuçlarının bütünlüklü olarak ortadan kaldırılması yerine haksız yere kamuya atananları ayıklayacak bir düzenlemeyi acilen yapmalı, hakkıyla sınavı kazanan kamu emekçilerinin mağduriyetini ortadan kaldırmalıdır.

MERKEZ YÖNETİM KURULU