TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK VE KESK’E ITUC VE ETUC’UN ORTAK MEKTUBU

219