İZMİR ŞUBEMİZDEN ESKİ ŞUBE BAŞKANIMIZ VE İŞYERİ TEMSİLCİMİZ RAMİS SAĞLAM İÇİN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

251

İzmir Şubemiz, düzenledikleri basın toplantısında; Şube Eski Başkanımız ve halen Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğü İşyeri Temsilcimiz Ramis Sağlam hakkında idari ve adli soruşturmaları kınayarak, 27 Haziran 2016 tarihinde Bayraklı Adliyesi önünde yapılacak basın açıklamasına çağrıda bulunmuştur.
Basın toplantısında “susmayacağız, biat etmeyeceğiz. AKP’nin yağma, talan, düşük ücretle güvencesiz ve esnek çalıştırma, piyasacılık, gericilik, mezhepçilik, savaş, kan ve gözyaşı iktidarına boyun eğmeyeceğiz” denilerek mücadele kararlılığı içerisinde olunacağının altı çizilmiştir.
Şube Başkanımız Musa Sever’in okuduğu açıklama için