KESK: SUSMAYACAĞIZ! SİNMEYECEĞİZ! BOYUN EĞMEYECEĞİZ! LAİKLİK VE İŞ GÜVENCEMİZ İÇİN ALANLARDAYDIK!

20228 Mayıs Cumartesi günü, Ankara’da 13. 00’da Kolej Meydanı’nda, İstanbul’da 15. 00’da Bakırköy özgürlük Meydanı’nda,
Samsun’da 13. 00’da Cumhuriyet Meydanı’nda, İzmir’de 15. 00’da Gündoğdu Meydanı’nda, Adana’da 16. 30’da Uğur Mumcu Meydanı’nda ve 29 Mayıs Pazar günü ise Diyarbakır’da 15. 00^da İstasyon Meydanı’nda yüzbinler
“Laik Eğitim, Laik Yaşam Ve İş Güvencemizden Vazgeçmeyeceğiz! Baskı, Sürgün ve İşten Atmalara Karşı 28-29 Mayıs’ta Alanlardayız!” sloganıyla tek adam rejimine, cinsiyetçiliğe, güvencesizliğe, baskı, sürgün, soruşturmalara ve işten atmalara karşı, Laik özgür yaşam ve güvenceli gelecek için meydanlarda buluştu.
İstanbul’da Eş Genel Başkanımız Şaziye Köse, İzmir’de Eş Genel Başkanımız Lami özgen, Adana’da Genel Sekreterimiz Hasan Toprak, Ankara’da Eğitim ve örgütlenme Sekreterimiz İlhan Yiğit ve Samsun’da Hukuk-TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Fatma çetintaş birer
konuşma gerçekleştirdiler.
Ankara’daki miting, başta 10 ekim katliamında yitirdiğimiz canlar olmak üzere tüm barış güvercinleri için yapılan saygı duruşuyla başladı. Laik yaşam ve laik eğitim mücadelesinden asla vazgeçilemeyeceği belirtilen konuşmalarda, 9 bölgede yapılması planlanan mitinglerimizin yasaklanamayacağı belirtilerek, “Trabzon-Antalya ve Van valiliklerinin” yasak kararlarının YOK hükmünde olduğu dile getirildi.
Konfederasyonumuz üzerindeki baskı, sürgün, soruşturma ve işten atma tehditlerine meydanlarda buluşan yüzbinlerin en iyi cevabı verdiği mitinglerde, bu kararlılık ve duruşla, fiili ve meşru mücadelemizin devam edeceği belirtilerek birlikte çok renkli, çok sesli, çok dilli bir dünya özlemiyle savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunanların, bilimsel, eşit, nitelikli ve anadilinde kamusal eğitim için meydanlarda Laiklik, gerçek adalet, eşitlik, özgürlük, barış ve demokrasi talepleriyle mücadeleyi yükselteceği
vurgulandı.
29 Mayıs’ta Antalya ve Trabzon’da gerçekleştireceğimiz bölge mitingimizin “valilikler” tarafından yasaklanması ise Antalya ve Trabzon Şubeler Platformumuz tarafından protesto edildi.
Antalya’da üye ve yöneticilerimiz kararı protesto için ağızlarını siyah bantla kapatarak Attalos Heykeline kadar sloganlarla yürüdü. Yürüyüş boyunca eylemi erteleyen Antalya Valiliğine tepki vardı. KESK üyeleri sık sık “vali sitifa” diye slogan attı.
Attalos Heykeli önünde KESK adına basın açıklamasını KESK Dönem Sözcüsü Mustafa AYAR yaptı.
Trabzon’da
ise bölgesel miting kararının alınmasıyla birlikte hedef haline getirilmeye çalışılan,
tehdit ve baskılarla karşılaşan
Trabzon Şubeler Platformu üyelerimiz ile yöneticilerimiz Atatürk heykeli önünde biraraya gelerek valliğin almış olduğu kararı protesto etti. “Susmayacağız, sinmeyeceğiz, yılmayacağız, boyun eğmeyeceğiz!” sloganı atılan açıklamada Laiklik ve iş güvencemizden asla vazgeçmeyeğimiz! Tekçiliğinize, cinsiyetçiliğiinize ve militarisliğinize pabuç bırakmayacağız denildi. Basın açıklamasında Kadın Sekreterimiz Gülistan Atasoy da hazır bulundu.