MAHMUT TEKİN: OKUYAN SENMİSİN’ (02. 05. 2016)

164

Adıyaman Valiliği İl Planlama Müdürlüğünde memur…
Adı; Tülay ERSöNMEZ…
üniversite mezunu…
çalışkan ve mütevazı olduğu belirtilen genç bir kadın…
Merkeze bağlı Kistan köyünden…
Bildiğim kadarıyla Alevi kökenli…
8 yıldır çalışıyor hiçbir soruşturma geçirmemiş…
Tülay ERSöNMEZ,235 bine yakın üyesi olan (KESK) Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyona bağlı,(BES) Büro Emekçileri Sendikası Adıyaman İl Temsilciliğinin kadın sekreteri. Aynı zamanda dönem sözcüsü.
Tülay ERSöNMEZ, çalmamış-çırpmamış-Yememiş-yedirmemiş, memuriyetine gölge düşürecek hiçbir şeyde de yapmamış!
Yaratılmak istenen korku imparatorluğu karşısında, fikriyle, özgür düşüncesiyle dimdik durmaya çalışmış. İnandığı değerleri savunmuş!
Sistemin her faaliyetini alkışlamak zorunda değilim diyip, kadın hakları, emeğe saygı, savaşa hayır diyip barış isteyenlerin yanında olmuş!
İşte bu Tülay ERSöNMEZ, bir basın açıklaması okudu hayatı kaydı!
Adıyaman Valiliği, sen misin okuyan gel buraya diyip, anasından doğduğuna pişman edip, emdiği sütü burnundan getirdi!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerinde, KESK Genel Merkezi tarafından hazırlanıp tüm illere gönderilen, basın açıklamasını Adıyaman’da Tülay ERSöNMEZ okudu!
Hem Dünya Emekçi Kadınlar Günü idi, hem de ilin kadın sekreteriydi!
Bu basın açıklamasını da kadın sekreterinin okuması gerekiyordu!
KESK kadın sekreteri tarafından Ankara Kızılay meydanında okunan bu basın açılaması, ayrıca 81 ile gönderilmiş belki de 60-70 ilde de okundu!
Okundu, okundu da sonuç ne oldu derseniz;
Esas bomba (DEAŞ) IŞİT gibi Adıyaman’da patladı!
Bu güne kadar hiçbir ilden soruşturma haberi gelmezken, valilik emriyle Tülay ERSöNMEZ hakkında KESK’ ten gelen bu basın açıklamasını okuduğu için, vatan-millet-Sakarya nutukları atılarak yıldırım hızıyla soruşturma açılıp bir nevi vatan haini ilan edildi!
Hızlı bir şekilde yapılan soruşturma sonunda Tülay ERSöNMEZ, İç İşleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna, memuriyetine son verilmesi, aşının, ekmeğinin elinden alınması istemiyle sevk edildi!
Arkasından disiplin kurulunun kararı beklenmeden gel buraya denilip, pek de uzak sayılmaz topu- topuna 933 kilometre denilerek Kastamonu’ya sürgüne gönderildi!
KESK Genel Merkezine bir soruşturma yok!
81 ilden bir soruşturma haberi gelmedi!
Ama Adıyaman’da bir basın açıklaması okuduğu için Tülay ERSöNMEZ’in idam fermanı yazıldı!
İşine son verilecek, aşı, ekmeği elinden alınarak yaşam hakkı tanınmayıp karanlıklara gömülecek!
Okuduğu basın metninin içerliğinde ne var?
Barış var. Kadınlara, işçi ve emekçilere yönelik saldırılar var. Doğa var. Saray var. Korku imparatorluğuna karşı gelme, talana, vurguna, savaşa hayır var!
Suiistimal yok. Terör, silah, örgüt yok! Yalınız sendikal faaliyetler var!
Durum böyle iken, bunun bedeli idam fermanımı olmalıydı?
Her gün düşümce ve fikir özgürlüğü olan demokratik bir ülkede yaşıyoruz nutukları dinlerken;
Bu eziyet, bu baskı, bu ferman niye?
Değerli bacım, seni tanımam bilmem ama barış için, özgürlük için, daha gelişmiş demokratik bir Türkiye için,
ödenecek bir bedel de senin hissene düşmüş bu çarpık düzende!

ödenen bu gibi bedeller ağır olur! Kadınlarımız için hem de çok -çok ağır olur!
Ancak onur verir. İnsanlar ilkelerinden, şeref ve onurlarından bir şey kayıp etmez! Bu gibi ödenen bedeller karşısında. Umutsuzluğa kapılmamak gerekir! Utanma dik dur. Unutma ki sana hep saygı duyulacak, benim emekçi bacım!
Sana ve ailene büyük geçmiş olsun!
02. 05. 2016 – ADIYAMAN’DA BUGüN