AZİZ ÇELİK: 10 SORUDA ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI VE KİRALIK İŞÇİLİK (20. 04. 2016)

215

Kiralık işçilik olarak bilinen
özel İstidam Büroları (öİB) aracılığıyla geçici iş ilişkisi
kurulmasına olanak veren yasa tasarısının yakında TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor. Yıllardır gündemde olan ve büyük tartışmalar yaratan kiralık işçilik eğer yasalaşırsa çalışma hayatında ciddi sorunlar yaratacak ve güvencesiz çalışmayı yaygınlaştıracak. Tasarının son haline ve komisyon raporuna