YARDIMCI HİZMETLİLERE EK GÖSTERGE HAKKI TANINSIN!

238

Yardımcı hizmetli kamu emekçilerinin ek gösterge talebine yönelik başlattığımız dilekçe kampanyamız 19 Nisan 2016 Salı günü (bugün) sonlanmıştır.
ülke genelinde işkolumuzdaki yardımcı hizmetli kamu emekçileri tarafından imzalanan dilekçeler, Kurum önünde yaptığımız basın açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı’na teslim edilmiştir.
Ardından, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizden oluşan heyet tarafından TBMM’ye yönelik olarak toplanan dilekçeler Dilekçe Komisyonu’na sunulmuştur.
Sendikamızın başlatmış olduğu bu dilekçe kampanyasına katılarak destek veren, taleplerine sahip çıkan yardımcı hizmetli kamu emekçilerinin insanca yaşama ve çalışma koşullarına sahip çıkmak adına konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.


Genel Başkanımız Fikret Aslan’ın Okuduğu Açıklama İçin

TBMM’ye sunulan üst yazı için