NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ SAYIN AHMET SARICAN İLE NÜFUS EMEKÇİLERİNİN SORUNLARINI GÖRÜŞTÜK

215

18 Nisan 2016 Pazartesi günü, Genel Başkanımız Fikret ASLAN, Genel Kadın Sekreterimiz Meryem çAĞ ve Toplu Sözleşme ve Hukuk Sekreterimizi Şenol KöKSAL’ın katılımıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sayın Ahmet SARICAN ile görüşme yapılmıştır.
Yapılan görüşmede; görevde yükselme sınavı, nüfusta artan iş yükü, eksik personel sorunu, fazla mesai uygulaması, ulaşım, kreş, işyeri hekimi, hizmet içi eğitim, özlük ve sosyal haklar gibi birçok konu gündeme getirilmiştir.
Sürekli artan iş kalemleriyle birlikte halkın çok büyük kesimlerinin yığınlar halinde hizmet aldığı bir kuruma dönüştürülen nüfus müdürlüklerinde, başta seçim ve sınav dönemleri olmak üzere hafta sonu da dahil gece-gündüz demeden çok yoğun koşullarda çalıştırılan nüfus emekçilerinin iş yükü ve angarya çalışma her geçen gün arttığı buna birde pasaport işlemleri, soyadı değişiklikleri ve yeni kimlik kartlarının verilmeye başlanacak olması ağırlaşacak çalışma koşulları içinden çıkılamaz bir hale geleceği konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmeye Sayın Genel Müdür de katılmıştır. Bu soruna ilişkin şu an İçişleri Bakanlığı’nda Meclise gönderilmek üzere bekletilen yasa tasarısıyla 1500’e yakın personelin alınacağı, fazla mesai uygulamasının da 5 yıl süre ile 6 aylık süre ile yerine tüm yıl için fazla mesai ücreti verileceği Genel Müdür Sayın Ahmet SARICAN tarafından ifade edilmiştir.
İşyeri çalışma koşullarına ilişkin Genel Müdürlük ve İl Müdürlüklerindeki eksiklerin giderilme çalışmalarının devam ettiği, ulaşım, yemek, personel dinlenme sosyal alanları, işyeri hekimi, kreş gibi ihtiyaçların karşılanmasında gerekli hassasiyetin gösterileceği, Bakanlığa ilgili Genel Müdürlük olmaları nedeniyle özlük hakları bakımından İçişleri Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğüne bağlı bir durum olduğu, bu konuda ki taleplerin kendilerince gerçekleştirebilme imkanının olmadığı, özellikle iller arası tayin konularının il müdürlerinin muvafakat vermesine bağlı olduğundan Genel Müdürlükçe müdahaleye imkan bulunmadığı ifade edilmiştir.

Sunulan Yazı İçin

Tıklayınız

. . .