SGK GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EĞİTİMİ

203

5510 SAYILI KANUN – 1kckiframe allowfullscreen= frame0 =365 scrolling=no src=https://www.youtube.com/watch?v=z4NMi22fK70 500kck/iframe
5510 SAYILI KANUN – 2kckiframe allowfullscreen= frame0 =365 scrolling=no src=https://www.youtube.com/watch?v=IRYzc_S0E38 500kck/iframe
5510 SAYILI KANUN – 3kckiframe allowfullscreen= frame0 =365 scrolling=no src=https://www.youtube.com/watch?v=57mPjBVafAI 500kck/iframe
5510 SAYILI KANUN – 4kckiframe allowfullscreen= frame0 =365 scrolling=no src=https://www.youtube.com/watch?v=InTpPqI96Bg 500kck/iframe
5510 SAYILI KANUN – 5 (ANAYASA 1. DERS)kckiframe allowfullscreen= frame0 =365 scrolling=no src=https://www.youtube.com/watch?v=LcJS7z6ZURg 500kck/iframe
ANAYASA 2. DERS –
5502 SAYILI KANUN
kckiframe allowfullscreen= frame0 =365 scrolling=no src=https://www.youtube.com/watch?v=WG71F1z9eck 500kck/iframe
5510 SAYILI KANUNLA İLGİLİ öRNEK SORU/CEVAPkckiframe allowfullscreen= frame0 =365 scrolling=no src=https://www.youtube.com/watch?v=rUeeU0c2RDM 500kck/iframe
ATATüRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİkckiframe allowfullscreen= frame0 =365 scrolling=no src=https://www.youtube.com/watch?v=2sSVP5E29SA 500kck/iframe
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULü HAKKINDA KANUNkckiframe allowfullscreen= frame0 =365 scrolling=no src=https://www.youtube.com/watch?v=lZkXeGoflzM 500kck/iframe
5434 SAYILI EMEKLİ SANDIĞI KANUNUkckiframe allowfullscreen= frame0 =365 scrolling=no src=https://www.youtube.com/watch?v=e5hyMO_1Bso 500kck/iframe
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GöREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNkckiframe allowfullscreen= frame0 =365 scrolling=no src=https://www.youtube.com/watch?v=OifuKz3UEpY 500kck/iframe
TüRKçE DİL BİLGİSİ VE YAZIM KURALLARIkckiframe allowfullscreen= frame0 =365 scrolling=no src=https://www.youtube.com/watch?v=Y9v3KyqPUvw 500kck/iframe
4857 SAYILI İŞ KANUNUkckiframe allowfullscreen= frame0 =365 scrolling=no src=https://www.youtube.com/watch?v=lkRGqAXq5L8 500kck/iframe
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUkckiframe allowfullscreen= frame0 =365 scrolling=no src=https://www.youtube.com/watch?v=oKpCarMQQrI 500kck/iframe
1479 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ çALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUkckiframe allowfullscreen= frame0 =365 scrolling=no src=https://www.youtube.com/watch?v=LXlEWjQibzU 500kck/iframe
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU – 1kckiframe allowfullscreen= frame0 =365 scrolling=no src=https://www.youtube.com/watch?v=wMqMR49No0k 500kck/iframe
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU – 2kckiframe allowfullscreen= frame0 =365 scrolling=no src=https://www.youtube.com/watch?v=zfiXFtcgxlM 500kck/iframe
506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUkckiframe allowfullscreen= frame0 =365 scrolling=no src=https://www.youtube.com/watch?v=I78X4W4K09A 500kck/iframe