EPSU GÜNEY DOĞU AVRUPA BÖLGE TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI

211

EPSU tarafından 23-24 Mart 2016 tarihlerinde Romanya’nın Sinaia kentinde gerçekleştirilen Güney Doğu Avrupa Bölge Toplantısına Genel Başkanımız Fikret Aslan katılmıştır.
Toplantının ilk günü, EPSU Genel Sekreteri Jan Willem Goudriaan’ın sunumu, Romanya’dan konuşmacıların sunumları, Orta ve Doğu Avrupa bölgelerindeki sendikacı meslektaşlar ile bilgi ve deneyim paylaşımı (Boris Plesa-Hırvatistan), Avrupa Birliği düzeyinde çalışma ve sendikal yaşamı düzenleyen mevzuat (ETUI-Bela Galgoczi) konu başlıklarıyla tamamlanmıştır.
İkinci gün EPSU Yerel ve Bölge Yönetimleri, İtfaiyeciler ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Uzmanı Christine Jakob’un sunumları, gelecek dönemin öncelikleri konusunda EPSU Genel Sekreteri Jan Willem Goudriaan tarafından gerçekleştirilen bilgi paylaşımı, 2017 PSI Kongresi’ne hazırlık çalışmaları, birlikte neler yapılabilir ve 2016 yılında Güney Doğu Avrupa’da Sendikal örgütlenme ve kampanyalar konu başlıklarıyla toplantı sonlandırılmıştır.
Genel Başkanımız Fikret Aslan toplantıda, mülteci sorunu, kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesi ve sendikal hak ihlalleri gündemleri üzerdinden konuşma gerçekleştirmiştir.