2016 YILI İLK KPDK TOPLANTISI YAPILDI!

227


220px; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasasının 21/3 maddesi uyarınca her yıl Mart ve Kasım aylarında gerçekleştirilmesi gereken Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK) Mart 2016
toplantısı 24 Mart 2016 günü gerçekleştirilmiştir.
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına, Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanı Süleyman Soylu, Genel Sekreterimiz Hasan Toprak, Türkiye Kamu Sen ve Memur Sen konfederasyonlarının genel başkanları ile yetkili sendikaların genel başkanları katılmıştır.
Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanı Süleyman Soylu toplantının açılışında AKP’de gelenekselleşen şekilde 2002 yılından bu yana yaptıklarını sıralama ve adeta Cumhuriyet tarihinden daha fazla iş yaptıkları iddiası üzerine kurulu bir konuşma yapmıştır. Yandaş Konfederasyon da kendilerinden beklenen şekilde yaptıklarından dolayı her konu girizgahında hükümete teşekkür eden ve bir dizi ricada bulunan bir değerlendirmede bulunmuştur.

Konfederasyonumuz adına konuşan Genel Sekreterimiz konuşmasında özellikle “kamuda çalışan tüm taşeron çalışanların kadroya alınacağı” yalanını teşhir ederek, aksine daha 4/B ve 4/C statüsünde çalışanların sorunları çözülmeden “özel sözleşmeli personel” statüsünün mevzuata yerleştirilmeye çalışıldığına, kısa süre sonra da kamuda bunun temel istihdam biçimine dönüşeceğine dikkat çekmiştir. Genel Sekreterimiz yaşanan hak ihlallerinden örnekler vererek AKP sivil darbesinin her gün yeni bir saldırı dalgası başlattığını, bunun AKP 28 Şubat’ı olduğunu ve muhalif kamu emekçilerinin tasfiyesinin amaçlandığını, odağında da Konfederasyonumuza bağlı sendika yönetici ve üyelerinin bulunduğunu belirtmiştir. Genel Sekreterimiz 28 Şubat andıçlarına benzer içerikteki
2016/4 sayılı Başbakanlık Genelgesinden sonra bu kez de TBMM’de görüşmeleri devam eden torba yasa tasarısına “…. İş yavaşlatma, grev eylemine katılmak…” gibi eklenen maddeler ile temel sendikal eylem ve etkinliklerin yasaklanmak istendiğini, tasarının bu şekilde yasalaşması durumunda artık sendikal faaliyet yürütmenin imkansız hale geleceğine dikkat çekmiştir.
Genel Sekreterimiz konuşmasının bitiminde, Konfederasyonumuzun düşünce ve değerlendirmelerinin basın aracılığıyla kamu emekçilerine ve kamuoyuna ulaşmasını engellemeye yönelik Bakanlık girişimini protesto ettiğimizi belirterek toplantıyı terk etmiştir.