BURSA ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ MEHMET SABRİ GÜL DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!

227

Bursa Şube Yönetim Kurulu üyemiz Mehmet Sabri GüL, 18 Mart 2016 tarihinde, sabah erken saatlerde evi basılarak gözaltına alınmış, halen gözaltında mahkemeye çıkarılmayı beklemektedir.
Şube Yönetim Kurulu üyemiz Mehmet Sabri GüL şahsında hak mücadelemize ve sendikamıza yönelik bu anti demokratik, faşizan tutumu kınıyoruz.
AKP Hükümeti aylardır savaş, baskı ve yıldırma ekseninde yürüttüğü faşizan politikaları devam ettirmektedir. Demokratik eylemlerin yasaklanması, sokağa çıkma yasakları, gazetecilere, akademisyenlere yönelik düşünce ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran saldırgan tutumlar, gözaltı ve tutuklamalar, sosyal medya paylaşımları üzerinden devam eden cadı avları, en demokratik eylemlere yönelik adli ve idari soruşturmalar, sürgün kararları, ülkeyi açık cezaevine çevirmiş durumdadır.
Yüzlerce yurttaşımızın hayatına mal olan katliamlar ardı ardına yaşanırken, katliamları engelleyecek çalışmalar yapmak yerine muhaliflere yönelik cadı avları, toplumsal muhalefeti yok etme, toplumu bir bütün olarak susturma amacı taşımaktadır.

Oysa sömürüyü derinleştiren köleleştirme ve yoksullaştırma politikalarına; yağma ve talana; savaş politikalarına karşı insanca yaşamı, eşit ve kardeşçe yaşamı; barışı savunmak en demokratik haklardır ve ülkenin içinde bulunduğu koşullar açısından bakıldığında insan olmanın gereğidir.
Büro Emekçileri Sendikası olarak her ne pahasına olursa olsun haklı ve meşru mücadelemizden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyor, Bursa Şube Yönetim Kurulu üyemiz Mehmet Sabri GüL’ün derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.


MERKEZ YÖNETİM KURULU