ULUSLARARASI GİRİŞİMLERİMİZ SONUÇ VERDİ!

223


91px; Konfederasyonumuz başta çalışma yaşamına yönelik saldırı yasaları ve hak ihlalleri olmak üzere AKP Hükümetinin son aylarda yoğunlaştırdığı baskı, zor ve anti demokratik uygulamalarını içeride ve dışarıda emek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin gündemine taşımaya devam etmektedir.
Bu çerçevede; uzun süredir çalışma yaşamı, Doğu ve Güneydoğu illerinde bir savaş düzeyinde yaşanan çatışmalar ve bunun yarattığı tahribatlar, Suriye’de yerinden edilmiş insanların durumuna ilişkin bilgiler sistematik olarak raporlaştırılarak ILO, ITUC, ETUC, EPSU gibi milyonlarca emekçiyi temsil eden emek örgütlerine ve kurumlara iletilmektedir.
Son olarak; girişimlerimiz sonucu 10 Ekim Katliamının 4. Ay anma etkinlikleri için Ankara’ya gelen ITUC Genel Sekreteri vekili Jaap Wienen, ETUC Genel Sekreteri Luca Visentini, ETUC Genel Sekreter Yardımcısı Montserrat Mir, ETUC Genel Sekreter Danışmanı Patrick Itschert, ETUC Basın Sorumlusu Daniele Melli, Fransa CGT Konfederasyonu Nejat Firuz, Fransa CFDT Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi Blandine Landas, Belçika FGTB Uluslararası İlişkiler Sekreteri Thierry Aerts’dan oluşan uluslararası heyete de rapor sunulmuş, çalışma yaşamına yönelik saldırılar ve Doğu, Güneydoğu illerinde yaşanan çatışmalar, mültecilerin AB ilişkilerinde bir koz olarak kullanılması konularında görüşlerimiz aktarılmış, dayanışma talebinde bulunulmuştur.
Girişimlerimiz ve çabalarımız sonuçlar vermeye başlamıştır. Bunlardan biri Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC)
Genel Sekreteri Luca Visentini’nin AB – Türkiye Mülteciler Zirvesi sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamadır.
Açıklamanın Türkçe çevirisi aşağıda sunulmuş olup baskı ve zulme karşı mücadelemiz her düzeyde devam edecektir.
“ETUC: Avrupa ve Türkiye insani krizle baş etmeyi başaramadı
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), Türkiye ve AB arasında yürütülen Mülteciler için Ortak Eylem Planı müzakerelerinde herhangi bir ilerleme sağlanamamış olmasını ve Konsey’in son açıklamasında insanlığın hiçe sayılmasını ağır biçimde eleştirmektedir.
ETUC Genel Sekreteri Luca Visentini’ye göre: ‘AB Türkiye’ye mültecileri insanlık dışı koşullara sahip kamplarda tutması için ödeme yapmayı aklından bile geçirmemelidir. Mültecileri Avrupa dışında tutulması, AB üyelik görüşmelerinin hızlandırılması için pazarlık konusu olmamalıdır. ‘
Devlet Başkanları toplantısının sonuç metni, tahlil ve önerileri açısından korkunç eksiklikler içermektedir.
ETUC AB üyesi devletleri uyarıyor;
Mülteciler savaştan kaçan ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan insanlardır.
Mültecileri ticari meta haline getirmek insanlık dışıdır ve daha insani sonuçlara yol açmayacaktır. Türkiye’ye ödeme yapmak Suriyelilerin, Iraklıların ve diğerlerinin ülkelerinde maruz kaldıkları tehlikeyi azaltmayacaktır.
Suriyelilerin değiş-tokuş edilmesi anlamsızdır ve uluslararası yasaların ve AB antlaşmalarının ihlal edilmesidir.
Uluslararası kamuoyunun birinci görevi sığınmacılara barınma imkânı sağlamaktır. Bazı yurttaşların kahramanca katkılarına rağmen AB bu konuda kesinlikle sınıfta kalmıştır.
Cezaevindeki gazeteciler, sendikal haklardaki eksiklik, Kürtlere yönelik uygulamalar ve Suriye savaşındaki kuşkulu rolü, Türkiye’nin AB üyeliğinden çok uzakta olduğunu açıkça göstermektedir.
ETUC uluslararası kamuoyunu uzun süredir Orta Doğu’da barışın yeniden tesis edilmesi için zaman ve kaynak ayırmaya çağırmaktadır, AB üyesi devletler de mültecilerin entegrasyonu için çaba sarf etmelidir. ‘