TEKİRDAĞ İL TEMSİLCİLİĞİMİZ: İŞ GÜVENCEME DOKUNMA!

258

Tekirdağ İl Temsilciliğimiz, güvencesiz çalışma koşulları ile ilgili 11. 03. 2016 Cuma günü
Tuğlalı Park’ta basın açıklaması gerçekleştirdi.
İş güvencesinin kamu çalışanlarının elinden alınmak istendiği vurgulanan açıklamada, iktidarın tek tip memur yaratma çabalarına karşı mücadele edileceği ifade edildi.


1Açıklamayı okuyan Kıvılcım Ozan Gürbüz, “çok değil, birkaç hafta önce yayınlanan “Milli Güvenliği Tehdit Eden örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu çalışanları” konulu Başbakanlık genelgesi ile açıkça Anayasa’ya, uluslararası sözleşmelere, AİHM kararlarına, temel hak ve özgürlüklere aykırı davranılmış, kamuda muhalif kesimlere karşı topyekûn bir tasfiye süreci başlatılmıştır. çoğu zaman bir ayrıcalık gibi gösterilmeye çalışılan kamu emekçilerinin iş güvencesi, bir ayrıcalık değil kamu hizmetinin bir gereğidir. Kamu hizmeti veren emekçilerin görevlerini bağımsız olarak yürütebilmeleri, başta siyaset olmak üzere, idareye ve üçüncü şahıslara karşı korunmalarıyla mümkündür,” ifadelerini kullandı.
Basın açıklaması, “Kuruluşundan bu yana kamuda ayrımsız tüm emekçilerin iş güvencesini ve insanca yaşama taleplerini savunan, bu uğurda mücadele eden konfederasyonumuz KESK ve sendikamız BES, güvencesiz çalışmaya karşı mücadeleyi bu dönem daha da yükseltecektir. Gün emekçilerin bir arada emek düşmanı politikalara direnme günüdür,” sözleriyle sona erdi.