2016 BÜTÇESİ SAVAŞ, İŞSİZLİK VE EMEKÇİLERE SALDIRI BÜTÇESİDİR. . .

225

2016 yılı bütçe görüşmelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu aşaması 17 Şubat tarihinde görüşülecek Maliye Bakanlığı bütçesi ile tamamlanacak olup, daha sonra bütçe tasarısı TBMM genel kurulunda görüşülerek yasallaşacaktır.
AKP’nin 2002 yılında iktidar olmasından geçen 13 yıllık süreçte, öz itibariyle birbirinin aynısı olan bütçe süreçlerinden birisi daha yaşanacaktır.
16. 02. 2016 Salı günü Genel Merkezimizde yaptığımız basın toplantısı ile 2016 yılı bütçesiyle ilgili sendikamızın görüş ve talepleri kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Genel Başkanımız Fikret Aslan’ın okuduğu açıklama için