7. DÖNEM 4. MTK TOPLANTIMIZ İSTANBUL’DA YAPILDI’

240

Sendikamızın 7. Dönem 4. Merkez Temsilciler Kurulu Toplantısı 28-29-30 Ocak 2016 tarihlerinde İstanbul’da yapılmış olup, toplantıya 80 Merkez Temsilciler Kurulu üyemiz katılmıştır.
MTK’mızın birinci günü Genel Sekreterimiz Davut Balıkçı, Antalya Şube Sekreterimiz Ayşe Şimşek ve Ankara 1 No’lu Şube Başkanımız İsmet Meydan’ın yer aldığı divan oluşturulmuş ve ardından saygı duruşuna geçilmiştir.
Genel Başkanımız Fikret Aslan’ın açılış konuşmasının ardından son altı aylık faaliyetlerimiz içeren slayt gösterimi ve Diyarbakır Şubemizin hazırladığı slayt göterimi ile programa devam edilmiştir.
Sırasıyla Adana, Van, Ankara-1, Manisa, Ankara-2, Kocaeli, Aydın, Balıkesir, İzmir, Batman, Bursa, Adıyaman, Zonguldak, Hakkari, İstanbul-2, Diyarbakır, Dersim, Denizli, Karabük, Samsun ve Sinop illeri adına Merkez Temsilciler Kurulu üyelerimizin konuşmaları ile birinci gün sonlandırılmıştır.
İkinci gün il konuşmalarına devam edilmiş, sırasıyla Antalya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara-1, İstanbul-3, Mersin, İstanbul-1, Hakkari, İzmir, İstanbul-2, Manisa, İstanbul-2, İstanbul-3, Aydın, Antalya, Balıkesir ve Van ileri adına Merkez Temsilciler Kurulu üyelerimiz konuşma yapmışlardır.
Sonrasında sekreterlik konuşmalarına geçilmiş, örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Akın Şişman, Genel Kadın Sekreterimiz Meryem çağ, Genel Mali Sekreterimiz Ahmet Kesik ve Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz Şenol Köksal’ın konuşmalarının ardından ikinci gün sonlandırılmıştır.
MTK’mızın son günü sekreterlik konuşmalarına devam edilmiş, Genel Basın Yayın Sekreterimiz Ahmet Acar ve Genel Sekreterimiz Davut Balıkçı’nın konuşmalarının ardından Genel Başkanımız Fikret Aslan kapanış konuşması yapmış ve diğer gündemlere geçilmiştir.
Son olarak divana verilen karar önergeleri değerlendirilmiş ve komisyon tarafından divana sunulan sonuç bildirgesi oy birliği ile kabul edildikten sonra MTK çalışmaları sonlandırılmıştır.