ÖZGÜR ERBAŞ: HER ÇOCUK 30 MİLYAR LİRALIK HASTANE BORCUYLA DOĞUYOR (24. 12. 2015)

188

Dünya Bankası Türkiye’de desteklediği süreçleri ya da projeleri açıkladı. Buna göre HES’ler, kentsel dönüşüm ve şehir hastaneleri Dünya Bankası’na sırtını dayamış görünüyor.
Mega projeler ya da “çılgın projeler” Türkiye’ye has değil. Bunu da herkes biliyor. O kadar ki mega projelere dair kamuoyunun rızası nasıl yaratılır konulu çalışmalar bile var.
Türkiye’de de Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Performans ve Hakkaniyetin Geliştirilmesi İçin Bir Kılavuz isimli yayın Sağlık Bakanlığı tarafından çeviri yoluyla Türkçeye
makalesinde
meselenin özü şöyle anlatılıyor: “Bir ülkede kısa vadede olumlu sonuçlar verecek, fakat halihazırda çocuk yaşta olanlar ve henüz dünyaya gelmemiş, ama gelecek olan kuşaklar için adaletsiz sonuçlar yaratacak bir politika izlendiği takdirde ‘kuşaklararası adalet’ çiğnenmiş olacaktır. Toplumda bugün çeşitli alanlarda şöyle veya böyle yaratılabilmiş bir uzlaşmayla, ya da böyle bir uzlaşma söz konusu olmadan tek yanlı olarak alınmış kararlar ve yapılan uygulamalar, gelecek kuşakları, onların hiçbir katkısı olmaksızın olumsuz biçimde etki altına alacağından adaletli görülemez. Her şeyden önce, gelecekte hiçbir biçimde değiştirilemeyecek, düzeltilemeyecek sonuçlar yaratan kararların alınarak uygulamaya konması, gelecek kuşaklara adaletsiz davranılmasının tipik bir örneğini oluşturur. Şunun da gözden kaçırılmaması gerekir ki, özellikle tüm evreni etkisi altına alan çevre sorunları ulusal sınırları aşarak uluslararası boyutlara çoktan ulaşmış bulunmaktadır”.
İşin mali boyutuna bakıldığında gelecek kuşaklara bırakılan borç yükü oldukça yakıcı. Sadece 17 şehir hastanesi için imzalanan sözleşmelerin tutarı