11.12.2015 – 4/C’Lİ PERSONELE EK ÖDEME

107

Danıştay Başkanlığı’nda çalışan 4/C’li üyemiz üzerinden açtığımız ek ödeme ile ilgili davayı kazandık