METİN MÜNİR: DİNDAR OLMAK YETMEZ (27. 10. 2015)

180

Dindar olmak yetmez. Ahlaklı olmak da lazım. Dindar olmak yetmez.
Adil olmak da lazım. Dindar olmak yetmez.
Yalancı olmamak da lazım. Dindar olmak yetmez.
Kibirli olmamak da lazım. Dindar olmak yetmez.
Aç gözlü olmamak da lazım.
Dindar olmak yetmez.
Küstah olmamak da lazım. Dindar olmak yetmez.
Mağrur olmamak da lazım. Dindar olmak yetmez.
Mütevazı olmak da lazım. Dindar olmak yetmez.
Sevgi dolu olmak da lazım. Dindar olmak yetmez.
Terbiyeli olmak da lazım. Dindar olmak yetmez.
Kültürlü olmak da lazım. Dindar olmak yetmez.
Merhametli olmak da lazım. Dindar olmak yetmez.
Bilge de olmak lazım. Dindar olmak yetmez.
Barışçı olmak da lazım.

Dindar olmak yetmez.
Rüşvet almamak ve aldırmamak da lazım. Dindar olmak yetmez.
çoluk çocuğu, akraba taallukatı yolsuzluğa ortak etmemek de lazım. Dindar olmak yetmez.
Kul hakkı yememek de lazım. Dindar olmak yetmez.
Despot olmamak da lazım. Dindar olmak yetmez.
Gözü kör, yüreği mühürlü olmamak da lazım.
Dindar olmak yetmez.
öfkeli olmamak da lazım. Dindar olmak yetmez.
Yasalara saygılı olmak da lazım. Dindar olmak yetmez.
Haddini bilmek de lazım. Dindar olmak yetmez.
Küfürbaz olmamak da lazım. Dindar olmak yetmez.
Başkalarının inandıkları dinin dindarı olmalarına saygı duymak da lazım. Dindar olmak yetmez.
Kendini karşındakinin yerine koyabilmek de lazım. Dindar olmak yetmez.
Dinin gerçek anlamına vakıf da olmak lazım.
**
Müslüman olmakla iyi insan olmak aynı
şey değildir. Ne de dindarlık dürüst bir yönetimin garantisidir. Müslümanlık, göz açıp kapatıncaya kadar, bazıları için en büyük din olan Rüşvet’in önüne çekilen perde oluverir. Bunlar AKP’nin Türkiye’ye verdiği en büyük derslerdir.
27. 10. 2015 – T24