GÜRAY ÖZ: İKİ BİNLİ YILLARDA NELER OLDU’ (25. 10. 2015)

186

İki binli yıllar Türkiye’nin gittikçe kararan ufkunun önemli bir dönüm noktası sayılmalıdır. Aslında bu kararmanın başlangıcının yalnız Türkiye’de değil tüm dünyada 80’li yıllar olduğunu söylemek belki daha doğru olacaktır. Bağımsız Sosyal Bilimciler’in son çalışmasında bununla ilgili sağlam veriler yer aldı ve çalışmanın tanıtıldığı toplantıda da
Erinç Yeldan
verileri gözler önüne serdi. Bu tarihlerde, belki onu önceleyen yıllarda neoliberal saldırının tüm dünyada, bu arada Türkiye’de 24 Ocak kararlarını, sonrasında gelen 80 askeri darbesini hatırlayın, fırtınalar estirdiğini biliyoruz.

***

Zaten Bağımsız Sosyal Bilimciler’in kuruluş bildirgesinde de bu net bir şekilde açıklanıyor, vurgulanıyor. 2000 yılında kurulan BSB’nin açıklaması şöyleydi:“Bağımsız Sosyal
Bilimciler, Türkiye ekonomisinin
çöküşüne ve toplumsal dokunun
çözülmesine sebebiyet veren neoliberal
politikalara karşı toplumubilinçlendirmek ortak düşüncesiyle
Kasım 2000’de bir araya gelen
sosyal bilimciler tarafından
oluşturulmuştur. BSB İktisat
Grubu’nun amacı günümüzde
uygulanan neoliberal politikalar için
öne sürülen gerekçelerin zaaflarını
ve bu politikaların sonuçlarını
bilimsel tahlillerle tespit etmek,toplumun çoğunluğunun -yani
emekçilerin- ihtiyaçlarına uygun
politika önermeleri geliştirmek ve
emek örgütlerinin toplumumuz için
yaşamsal önem taşır hale gelen
mücadelesini bilgi ve bilim ile
desteklemektir. “
***

O yıllardan bu yana da üstlendikleri görevi sürdürüyor Bağımsız Sosyal Bilimciler. Son çalışmaları ise
“AKP’li Yıllarda Emeğin Durumu”
başlıklı kapsamlı çalışmadır. Yordam Kitap tarafından okura sunulan çalışma hemen her alanda ülkemizin karşılaştığı neoliberal saldırıyı ve siyasal bağlantılarını anlaşılır bir dille okura aktarıyor. Geçen perşembe günü Ankara Mülkiyeliler Birliği’nde yapılan tanıtım toplantısında çalışmayı gerçekleştiren hocalarımızı görmek ve onlardan dinlemek ayrı bir mutluluk kaynağı oldu benim için. Son zamanlarda yazılarıyla gidişe dur demek isteyenlere yol gösteren hocaların alçakgönüllü sunumları, çalışmanın derinliğini de hissettiriyordu size.
***

Okurlarıma bu çalışmayı gecikmeden okumalarını salık veriyorum. çünkü pek çok şey için zaman kısadır. Bu kapsamlı çalışma AKP iktidarının ekonomide, politik yaşamda yaptığı tahribatı gözler önüne sermekle kalmıyor, hâlâ önemli bir halk desteğine sahip olan bu partinin yaptığı yıkıma son verebilmenin kendiliğinden olamayacağını da anlatıyor. Başta
Korkut Boratav
Hocamız ekonomideki yıkımın, tahribatın neden kendiliğinden bir iktidar değişikliğine yol açmayacağını anlatırken değişiklik isteyenleri bekleyen görevlere de dikkat çekti.
***

önemli ölçüde oy yitirse de AKP’ye hâlâ halkın önemli bir kesiminin desteğinin sürmesinin bir borçlanma ekonomisi ile yaratılan sahte cennetle ilişkili olduğunu anlatan sosyal bilimciler, ideolojik yanılsamaların önemine de dikkat çektiler. Zor zamanlardayız ve hiçbir köklü değişiklik, hiçbir değişime kapı açacak gelişme kendiliğinden olmayacaktır. çalışmayı okura özenli bir baskıyla sunan Yordam Kitap yöneticilerine de doğrusunu isterseniz şükran borçluyuz. Sağ olun arkadaşlar.
25. 10. 20145 – CUMHURİYET