TOPLU SÖZLEŞME ALDATMACASINA DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ. . .

231

10. 9. 2015 Perşembe günü Genel Merkezimizde yaptığımız basın toplantısı ile, AKP ve Memur-Sen arasında imzalanan toplu sözleşmeye ilişkin taleplerimiz ve ülkemizde yaşanan son gelişmelere ilişkin görüşlerimiz kamuoyuyla paylaşılmıştır.


208px; Genel Başkanımız Fikret Aslan’ın okuduğu açıklamada; AKP iktidarının kamuda yarattığı keyfi uygulamalarının; kadrolaşma, ayrımcılık ve mobbingi beraberinde getirdiği, Memur Sen’in ise personel atama dairesi başkanlığı gibi çalıştığı, yapılan mutabakatta ortaya konulan kırıntılar, büro emekçilerine kazanım olarak yutturulmaya çalışıldığı,
AKP tarafından ortaya konulan savaş politikalarının sonucunda gelinen noktanın kaygı verici olduğu, savaşa karşı barışı, yoksulluğa karşı insanca bir yaşam için mücadelemizi yükselterek sürdüreceğimiz ifade edilmiş,
Son olarak toplu sözleşme sonuçlarını işyerlerinde referanduma sunacağımız ifade edilerek, 15 Eylül’de tüm işyerleri önlerinde toplu sözleşme mutabakat metnini yakarak yapacağımız eylemlerle tarihi satış sözleşmesine ilişkin mücadelemizin startının verileceği kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Basın Açıklaması Metni İçin

Tıklayınız