TAŞERON İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ DERHAL ÖDENSİN!

265

AKP Hükümeti döneminde yaygınlaştırılan taşeron çalıştırma, kamu kurumlarında ısrarla uygulanmaya devam edilmektedir.
Kamuda asgari yasal hükümler bile hiçe sayılarak çalıştırılan taşeron işçilere; taşeron şirketler ve patron bürokratlarca “keyfi işten atma”, “görev tanımı dışında çalıştırılma”, “uzun çalıştırılma”, “angarya işlerde çalıştırılma”, “örgütsüzleştirme, sendikasızlaştırma” ve de “yıllık izin, kıdem tazminatı gibi en temel hakları bile tırpanlandığı” kölelik sistemi olarak dayatılmaktadır.
Başbakanlık dahil kamu kurumlarında çalışan binden fazla işçi ücretlerini bir aydır alamamaktadır.
Konu ile ilgili Genel Merkezimizde yaptığımız basın toplantısı ile; taşeron işçilerin yaşadığı sorunlara değinilmiş, taşeron sisteminin kaldırılması ve taşeron işçilerin güvenceli çalıştırılması talebimiz bir kez daha kamuoyuyla paylaşılarak tüm taşeron büro işçileri güvenceli iş, insanca yaşam mücadelemize katılmaya davet edilmiştir.
Genel örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Akın Şişman’ın okuduğu açıklama için