BAĞIMSIZ YARGI, DEMOKRATİK TÜRKİYE, EMEĞE SAYGI İSTİYORUZ!

246

Bu yıl sessiz sedasız bir şekilde dün itibariyle yeni yargı yılı başlamış bulunmaktadır. Yılda bir defa bile olsa yargı sistemine ilişkin eleştirilere tahammül edemeyen Cumhurbaşkanı ve AKP iktidarı, hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunu geçerli kılmaya çalışmaktadır. Bağımsız yargıdan bahsetmenin artık mümkün bile olmadığı gerçeği ortadadır. Darbe koşullarını aratmayan uygulamalara her gün yenisi eklenirken, yargı siyasi iktidarın denetimi ve komutasında çalıştırılmak istenmektedir.

Büro Emekçileri Sendikası olarak her yıl yargı yılının açıldığı günü ve o haftayı bağımsız yargı talebinin yanında yargı emekçilerinin sorunlarının tartışıldığı, taleplerinin kamuoyunda görünür kılınmasını hedefleyen eylem ve etkinliklerle kutladığımız yargı emekçileri ve kamuoyu tarafından bilinmektedir.
Bugün Genel Merkezimizde yapılan basın toplantısında, 8 Eylül 2015 tarihinde ülke genelinde yapacağımız basın açıklamaları ile bir kez daha “Bağımsız Yargı, Demokratik Türkiye” talebimizi haykırarak, yargı emekçilerinin insanca yaşam taleplerini ortaya koyacağımız kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Genel Başkanımız Fikret Aslan’ın okuduğu açıklama için