İNADINA BARIŞ! İNADINA KARDEŞLİK!

284


230px; Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü.
Bundan tam 76 yıl önce Hitler faşizminin Polonya’yı işgal etmesi ile başlayan 2. Dünya Savaşı 6 yıl sürmüş, 50 milyon insan hayatını kaybetmiştir. İnsanlık tarihinin en kanlı savaşı, arkasında büyük acılar bıraktıktan sonra savaşın kazanan ve kaybeden ülkeleri masa başında bir araya gelerek öncelikle pazar paylaşımları olmak üzere yenidünyanın temellerini atmışlarıdır.
Paylaşım savaşları emperyalist ülkeler tarafından şekil değiştirerek bölgesel olarak devam ettirilmiştir. Uzunca yıllar devam eden iki kutuplu dünya paralelinde devam eden soğuk savaşın bitmesi ile yaşanan iç savaşlar, eski Yugoslavya’dan Kafkaslara kadar uzanmıştır. Serebrenitsa’da tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan katliam sonucunda 8 binin üzerinde Bosnalı Müslüman’ın katledilmesi 2. Dünya savaşından sonra Avrupa’da gerçekleşmiş ve belgelenmiş en büyük toplu insan kıyımı olması ile tarihte kara bir leke olarak yerini almıştır.
EMPERYALİST SAVAŞLAR ORTADOĞU’YU KAN GöLüNE çEVİRMİŞTİR!
Uygarlık tarihinin beşiği olan Ortadoğu’nun stratejik önemi ve yeraltı zenginliği, her dönem emperyalistlerin iştahını kabartmış, bölgenin kültürel zenginliği, farklı etnik kimliklerin ve inanç gruplarının bölgede yaşıyor olması, çıkartılan savaşların bir aracı haline getirilmiştir. Yakın tarihimiz açısından, emperyalizmin Afganistan’a müdahalesi ile başlayan, sonrasında Irak’la devam eden süreç, günümüzde Suriye’de başlatılan iç savaşla devam etmektedir. Filistin sorunu halen Ortadoğu’nun kanayan yarası olmaya devam etmekte, neredeyse rutin haline gelen İsrail müdahaleleri sonucunda Filistin halkı katledilmeye devam edilmektedir.
AKP İKTİDARININ üLKEDE VE BöLGEDE UYGULAMAYA KOYDUĞU MEZHEPçİ POLİTİKALAR İFLAS ETMİŞTİR!
AKP iktidarınca bölgede izlenen mezhepçi politikalar gelinen noktada iflas etmiştir. 13 yıldır davam eden AKP iktidarının ülkede ve bölgede izlediği siyaset, kendisini emperyalist bir proje olan Genişletilmiş Ortadoğu Projesi’nin eş başkanlığı ile övünmeye kadar götürmüştür. AKP’nin Suriye’de cihatçı örgütlerle girdiği ilişki IŞİD’le işbirliğine kadar uzanmıştır. AKP tarafından IŞİD için “öfkeli gençler topluluğu”, IŞİD’e yönelik eleştirilere ise “İslamofobi yaratılmak isteniyor” diyerek sahip çıkmıştır. Kendisi gibi düşünmeyen herkesi hedef alan, kafa kesen, kadınları savaş ganimeti olarak gören IŞİD’in ilerleyişi Kobane direnişi ile durdurulmuştur. Suriye’de kan gövdeyi götürürken, Rojova bölgesinde farklı etnik ve inanç gruplarının eşitlikçi bir temelde bir arada yaşaması bölge açısından da model alınması gereken bir durum olarak ortaya çıkmıştır.
“SöZKONUSU OLAN İKTİDARSA GERİSİ TEFERRUATTIR” ANLAYIŞI üLKEMİZİ KAOSA SüRüKLEMEKTEDİR
AKP iktidarının ülkede ve bölgede yürüttüğü tutarsız politikalara her geçen gün yenisi eklenmeye devam etmektedir. 7 Haziran seçimleri sonrası ortaya çıkan tabloyu sindiremeyen AKP, iktidar için her yol mubah anlayışına girmiştir. Suruç’ta IŞİD tarafından gerçekleştirilen katliamda 33 gencimizin ölümünden sonra IŞID’e yönelik her hangi bir operasyona yönelmeyen iktidar, barış süreci ile ilgili olarak “siyasi geleceğimize mal olsa da sürdüreceğiz” demiş, söz konusu iktidarları olunca bir anda vazgeçmişlerdir.
Kendi çocukları bir eli yağda bir eli balda bir yaşam sürerken, emekçilerin çocukları üzerinden savaş siyaseti yapan AKP yöneticilerinin, “çocuklarımızı fedaya hazırız”, “aslında bende şehit olmak istiyorum”, “o da bu mesleği seçmeseydi” gibi söylemleri tepkiyle karşılanmakta, asker ve polis cenazeleri yine ülkemizin yoksul semtlerine gelmeye devam etmektedir.

Savaşa karşı barış diyenler, AKP tarafından siyasi, etnik ve mezhepsel kimliği sorgulanarak hain ilan edilmeye çalışılmaktadır. Biz de emekçiler olarak çocuklarımız ölmesin istiyoruz! Silahlar sussun istiyoruz! ülkede, bölgede ve dünyada barış diyoruz! Emperyalist savaşlara hayır diyoruz! İnadına barış, barış, barış diyoruz!
çünkü biz emekçiyiz!
Hangi dil, hangi ırk, hangi inançtan olursak olalım tarih boyunca yaşanan savaşlarda hep biz öldük!
Artık yeter diyoruz!
İnadına barış diyoruz, bin kere, milyon kere barış diyoruz!
Başka bir dünya mümkün diyoruz!
Eşit, özgür, demokratik bir ülkede ve
dünyada barış içerisinde kardeşçe bir arada yaşama inanıyor ve bunun için mücadele ediyoruz!

AKP’nin, iktidarını korumak amacıyla ülkemizde yarattığı savaş ve kaosa karşı barışı, kardeşliği ve bir arada yaşamı savunmaya devam edeceğiz!
1 Eylül Dünya Barış gününde emperyalist savaşları bir kez daha lanetliyoruz!
çocuklarımız ölmesin, barış hemen şimdi!

KAHROLSUN EMPERYALİZM!
YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!

MERKEZ YÖNETİM KURULU