HOPA HALKININ YANINDAYIZ!. .

237

Hopa’da dün başlayan felaket yüreğimizde derin bir yara açmıştır. Üzerinden bir gün geçmesine rağmen hala yeterli tedbirlerin alınmaması ve felaketin devam etmesi üzüntümüzü ve kaygımızı artırmaktadır.
Doğa felaketleri her zaman olasılık dâhilindedir. Ancak yaşadıklarımız insan eliyle, iktidar eliyle afete dönüşen, tahribatı artan, gerekli tedbirlerin alınması durumunda en az kayıpla sonuçlanabilecek olaylardır.
AKP döneminde ülkemizin her bir yanında olduğu gibi Karadeniz’de de ormanlık alanların HES’ler ve imara açılması uğruna ortadan kaldırılması felakete davetiye çıkarmaktadır.
HES’lerle, beton yığınları yaratan yol projeleriyle, imara açmalarla, çarpık kentleşmeyle, nükleer santral projeleriyle, maden ocaklarıyla ve doğayı talan eden benzeri uygulamalarla AKP doğa olaylarının felakete, afete dönüşmesine zemin hazırlamıştır. Olası felaketlere karşı yeterli tedbirlerin alınmamasıyla da felaketin boyutlarının büyük olmasına neden olunmaktadır.
AKP bu kez de “doğanın fıtratı” diyerek ranta, sermayeye ve yandaşa kaynak yaratma odaklı politikalarının sonuçlarını gizleyemez, sorumluluktan kurtulamaz. Ormanına, suyuna, yaylasına, deresine sahip çıkan Karadeniz halkına gazla, copla, tomayla yaptığı saldırıları unutturamaz! Oysa saldırmak ve sermayeye rant alanları açmak yerine yerine halkın taleplerine kulak kabartsaydı belki bu felaketler bu denli kayıplarla sonuçlanmayacak, acılar bu denli büyük olmayacaktı!
– Hopa’da sağlıklı bir kriz merkezi oluşturulmalı, kaotik ortamın sonlandırılması için yereldeki emek, meslek ve demokrasi güçleri koordinasyona dahil edilmelidir.
– Eksik araç gereçler derhal tamamlanarak felaketin devam ettiği yerlere müdahale edilmelidir.
– İlçe merkezindeki deniz dolgusu durdurulmalıdır.
– HES’ler, başta Yeşil Yol olmak üzere ormanlarımızı ve yaylarımızı yok eden projeler, imara açmalar, nükleer santral inşaatları derhal durdurulmalıdır.
Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyor, yaralılara geçmiş olsun diyoruz.
Konfederasyonumuz Hopa halkının yanında ve dayanışma içindedir… Hopa halkının acısı bizim acımızdır…
YÜRÜTME KURULU