MEHVEŞ EVİN: TÜRK, KÜRT YOKTUR! (15. 08. 2015)

191

Alpaslan Türkeş, Devlet Bahçeli gibi “Türkiye bir mozaiktir” söylemine “Ne mozaiği ulan!” diye çıkışan, “Türkiye Türklerindir” diyenler. . .

Sinirden havalara zıplamadan önce derin bir nefes alın. çünkü bu etnik temelli tartışmaların hepsi boş.

‘da,

civarında yaşadığı ortaya çıktı: “Bugünkü Japon, Alman, Türk, Arap, İngiliz, Kürt, Rus herkesin ortak dedesi bu kişi. çünkü o tarihte dünyanın başka hiçbir yerinde insan yok. “
Bu ilk erkek ve onun çocukları, ortak genetik özelliklere sahipti. Ancak, bu özellikler zaman içinde değişti. Binlerce yıl süren yolculukla bu insanların torunları, Dünya’nın her yanına göç etti. İşte bu göçlerin sonucu, farklılaşan coğrafya ve iklim şartları insanların genetik yapılarında mutasyonlara yol açtı.
Türkiye bir
gen mozaiği
Genom projesinde, Y-kromozomunda meydana gelen her genetik değişim, bir harfle kodlandı ve”haplo grup” (aile klanı) adı verildi. Bilim insanları bu grupları takip ederek genetik değişimlerin dallanarak günümüze nasıl geldiğini tespit etti. (Şema ve gruplar için: http://www. genomturkiye.com/

ve

, Mezopotamya, Kafkasya) ve J1 (Kafkasya, Mezopotamya, Semitik) ve R1b (İtalo-Kelt, Germen, Hitit, Ermeni) haplogrupları, mozaikte daha baskın.

Başka bir deyişle Orta Asya Türklerinden ziyade Kürt, Ermeni, Kafkas, Avrupalı ve Rum’larla daha yakın akrabayız!
Zaten ne fark eder? Araştırma, bütün Avrupa ve Orta Asya milletlerinin 36 bin yıl önce aynı soydan türediğini gösteriyor.
Ulus devlet yapısı, genetik soyağacına bakınca iyice anlamını yitiriyor. Belki de meseleye artık böyle bakıp, dayanağı olmayan siyasi söylemleri gözden geçirmek lazım.
15. 08. 2015 – MİLLİYET