TİS TEKLİFİ, KAMU EMEKÇİLERİNİ SATIŞ SÖZLEŞMESİDİR!

272


89px; 2016-2017 yılı TİS görüşmelerinin
4. oturumu 14. 08. 2015 Cuma günü (bugün) yapıldı. Toplantı
çalışma Bakanı Faruk çelik’in iş veren heyetinin tekliflerini açıklamasıyla başladı. çalışma Bakanının teklif olarak getirdiği maddelerin başında 2013 TİS görüşmelerinde bağıtlanmış ancak hayata geçirilmemiş eski kazanımlar ifade edildi.
Yeni kazanım olarak sunulan bu maddelerin
bir kısmını 2013 TİS görüşmelerinde üç konfederasyon ve iş veren heyeti tarafından üzerinde uzlaşılmış ve KPDK’ya sevk edilerek o günden bu yana hayata geçirilmeyerek çürümeye bırakılan ve genel taleplerden oluşan 17 madde oluşturmaktadır. Diğer kısmını ise yine daha önceki TİS sürecinde üzerinde anlaşma sağlandığı halde uygulanmayan iş kolu taleplerini içeren 85 madde oluşturmaktadır. önceki TİS’in kazanımlarından olan ancak
hükümetin hayata geçirmeyerek aslında suç işlediği bu maddeler 2016-2017 TİS sürecinin yeni kazanımları olarak sunularak maniple edilmeye çalışılmıştır. Bizim açımızdan ise siyasi iktidarın işlediği suçu itirafından öte bir anlam ifade etmemektedir.
öte yandan çalışma bakanı iş kolu ve genel taleplere dönük teknik komisyon çalışmalarının devam ettiğini ve önümüzdeki hafta yapılacak toplantılarda bunları müzakere etmeye devam edeceklerini söyleyerek, ücret artışına dönük teklifini 2016 yılının Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşmek üzere %4+ %4, 2017 yılının Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşmek üzere ise %3+ %3 ücret artışı teklif ettiklerini, bunun yanında bu oranların enflasyonun altında kalması durumunda enflasyon farkının ücretlere yansıtılacağını basına açık şekilde ifade etti.
Bakanın hemen ardından, Memur sen heyeti ayağa kalktı. Memur sen başkanı Ali Yalçın, bakanın sunduğu teklifi yeniden gözden geçirmesini beklediklerini, büyümeden pay ve temel ücrete yapılacak seyyanen zam meselelerinin de iş veren heyeti tarafından değerlendirilmesini beklediklerini, ‘Cumanın feyzi ve bereketini almak için’ memur sen heyeti olarak ayrılmak istediklerini, bu toplantının burada sona erdirilerek daha sonraki günlerde yeni teklifle bir araya gelinmesi gerektiğini ifade etti.
Bunun üzerine çalışma bakanı teşekkür ederek toplantıyı bitirdiğini ilan edince, KESK ve Kamu sen itiraz etti. Konfederasyonumuz Eş Genel Başkanı Lami özgen,iş veren heyetinin sunduğu tekliflerle ilgili diğer konfederasyonların da görüşlerini paylaşmadan toplantının bitirilmesinin usule aykırı ve kabul edilemez olduğunu ifade etti. çalışma bakanı bir yandan
toplantıların devam edeceğini, diğer konfederasyonların görüşlerini daha sonra dinleyebileceklerini ifade ederken diğer yandan KESK’in kınama ve protestosu eşliğinde Memur sen heyeti ile birlikte adeta salondan kaçtı.
İş veren
ve Memur sen heyetinin salondan birlikte kaçarcasına ayrılmalarının ardından canlı yayına devam eden basın önünde
Eş Genel Başkanımız Lami özgen
ve heyetimizin bir açıklama yapacağını gören Kamu Sen heyeti de açıklamamıza dahil olmuş ve Kamu sen başkanı da sonrasında bir açıklama yapmıştır.
Konfederasyonumuz Eş Genel Başkanı Lami özgen yaptığı açıklamada “Geçici Savaş Hükümeti’nin” bağıtlama yetkisi olmadığını bir kez daha kanıtladığını ifade etti. Memur-Sen ile AKP arasında danışıklı dövüş yaşandığını belirten Eş Genel Başkanımız, iki gün önce (12 Ağustos 2015 tarihinde) Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, çalışma Bakanı Faruk çelik, Başbakan Davutoğlu ve AKP Genel Başkan Yardımcısı öznur çalık’ın görüştüğünü hatırlatarak, bu görüşmede kendi TİS masalarını kurmak suretiyle, kamu emekçilerinin haklarını peşkeş çekildiğini söyledi.
Eş Genel Başkanımız, ‘Biz emek sarf ediyoruz, hizmet üretiyoruz. Emeğimizin karşılığını onurlu bir ücret, onurlu bir yaşam olarak talep ediyoruz. Hiç kimsenin enflasyon oranı altında bize sunacağı yüzdelik zam sadakasına ihtiyacımız yok. Kamu emekçileri olarak ihtiyacımız yok. KESK olarak ihtiyacımız yok. Sayın bakan tekliflerini sunup bizim hakkımızı gasp edip kaçıp gitmiştir. 2014 yılındaki enflasyon kayıplarımız söz konusu dahi edilmemiştir. 12 ay çalışıp 11 ay maaş aldık. Bu kayıplarımızın bile telafi edilmediği bir teklife rağmen, daha düne kadar A,B,C planlarımız var diyen Memur Sen bu teklifler karşısında susmuştur, Cuma namazını bahane ederek bakan ile birlikte kaçmıştır. ” sözleriyle “Tüm kamu emekçilerini ve emeklilerini haklarımıza sahip çıkmak için mücadeleyi yükseltmeye çağırıyorum”
dedi.

İş kolu ve genel taleplerle ilgili görüşmenin yapılacağı beşinci oturum 17. 08. 2015 Pazartesi günü devam edilecektir.