KESK-DİSK-TMMOB-TTB: TBMM’Yİ ÇALIŞTIRIN!

241


230px; Konfederasyonumuz Eş Başkanı Şaziye Köse, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Genel Sekreteri Dr. özden Şener, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Soğancı ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Kani Beko’dan oluşan heyet 11 Ağustos 2015 günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
‘çatışmaya son vermek, emeğin hakları ve demokratik haklar için TBMM’yi çalıştırın!’ dedi.
Kırk beş dakika süren görüşmede dört örgütün ülkemizin getirildiği çatışma ortamından duyduğu rahatsızlık ve kaygı ifade edildi. 7 Haziran milletvekili genel seçimi öncesinde muhalefet partilerinin asgari ücretten emeklilerin haklarına, taşeron sisteminin kaldırılmasına, antidemokratik iç güvenlik yasasının kaldırılmasına, yolsuzlukların üzerine gidilmesine kadar Türkiye için çok önemli konularda vaatlerinin olduğuna değinildi. Seçimlerde yurttaşların yeni bir parlamento kompozisyonu ortaya koyduğu, AKP ve MHP’nin oylarıyla parlamentonun tatile girmesiyle, uzayıp giden koalisyon görüşmeleriyle 7 Haziran seçimlerinin işlevsiz hale getirildiği konuşuldu. Böylesi bir süreçte oynanan oyunu herkesin gördüğü, bu oyunu bozacak çalışmalara ihtiyaç olduğu, Meclis’in çalıştırılabilmesi için çaba gösterilmesi talebi iletildi.

TBMM’nin çalışmasına sadece çatışma ortamının durması için değil aynı zamanda yıllardır gasp edilen emekçilerin hakları, sağlık ve yaşam hakkı, demokratikleşme için de beklentisi aktarıldı. CHP lideri sürmekte olan koalisyon görüşmeleri hakkında bilgi verdi ve gündemdeki önemli konular hakkındaki görüşlerini iletti.