GÖREVİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINI DENETLEMEK OLAN SAYIŞTAY DENETLENMEYE MUHTAÇ!

241

13 Yıllık AKP iktidarı sürecinde kamu kurumlarında yaşanan kadrolaşmanın 7 Haziran seçimleri sonrasında da devam ettiği bir süreçte, kamuda liyakat ve kariyer ilkeleri yerlerde sürünmektedir.
AKP iktidarı süresince kamu kurumlarında yaşanan çürüme ve dezenformasyondan Sayıştay’da nasibini almış bulunmaktadır. Sayıştay, kurum içerisinde yapılan uygulamaları ile denetlenmeye muhtaç bir hale gelmiştir.
Vizyonu “kamu kaynaklarının etkin yönetiminde öncü ve kurumsal yönetimde diğer kamu kurumlarına örnek bir kurum olma” iddiası olan Sayıştay’ın misyonu ise;
– Kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığı sağlamak üzere uluslar arası standartlarla uyumlu denetimler yapmak adına denetim yaptığı TBMM ve kamuoyuna raporlar sunmak,
– Kamu kurumlarının mali yönetim, performans yönetimi ve 5018 sayılı Kanunun raporlama
gerekliliklerine uygun hareket etmesini ve kamu kaynaklarının ekonomik, verimli, etkin kullanımına kanıt oluşturacak şekilde güvenilir, zamanlı, bilgi verici mali düzenlemelere uygun mali tablolar ile diğer raporlar sunmasını sağlamak,
– Genel yönetim kapsamındaki kamu kurumlarının mali işlemlerinden kamu zararına yol
açan hususları sağlam bilgi ve analizlere dayanacak ve zamanlı şekilde kesin hükme bağlamaktır. Şeklinde ifade edilmektedir.


222px; Konu ile ilgili 24 Temmuz Cuma günü Genel Merkezimizde yaptığımız basın toplantısında; Büro Emekçileri Sendikası olarak Sayıştay emekçilerinin liyakat ve kıdeme bağlı olarak yükselme hakkının güvenceye kavuşturulması, usulüne uygun olmayan atamaların iptal edilmesi, boş kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılması, açılacak sınavda mülakat uygulamasından vazgeçilmesi için her zeminde mücadelemizi yükselteceğimiz kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Genel Başkanımız Fikret Aslan’ın okuduğu açıklama için