MEHVEŞ EVİN: YEŞİL YOL 1. 35 MİLYON M2 İNŞAAT (15. 07. 2015)

184

Doğu

Valisi aksini söylese de yüzlerce ağaç
şimdiden katledildi. . .
Yeşil Yol’un uzanacağı binlerce kilometrelik yollara karşı, başka direnen çıkacak mı? Halk, başına örülen çorabın ne kadar farkında?
Rize Turizm master planında Yeşil Yol hakkında somut bilginin olmadığını
daha evvel yazmıştım.

Ortada resmi bir plan yok , ancak perde arkasında bir plan işliyor. Tabii halkın bunları bilmesine gerek yok!

önce asfalt atılsın, yol yapılsın, sonra planı açıklarız mantığıyla turizm planı, beş yıldır yürüyor.
üstelik planı, bir inşaat firması yapmış: Barlas İmar Planlama Müşavirlik.
TURAN BEY BAŞROLDE
– Tonyalılar Derneği, yaylaları turizme açma “fikri” ve Karadeniz Turizm Master Planının ilk şeklini, 2010’da yayınladı . Doğu Karadeniz’deki beş kent (şimdi bu rakam sekize çıktı) için toplam 1. 35 milyon metrekare inşaat
öngörülüyordu.
– Planda “üç yılda dağlardan geçen ulaşım aksı düzenlenip asfaltlansın, bu yollar üzerindeki otellerin harita alımı,
etüt yapımı ve imar planı altı yılda biter” deniyor.