YEŞİL YOL PROJESİ ÖLÜMDÜR! DOĞAMIZIN KATLEDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!

237


112px; 210px; Ceberut devlet anlayışı bir kez daha yaylalarımıza, suyumuza, toprağımıza göz dikiyor! 8 ilin yaylalarını yok edecek projenin başına utanmadan “Yeşil” koyarak bir algı oluşturmaya çalışıyorlar.
Oysa yeşili bitirecek projenin tek amacı ranttır, yandaşa kaynak yaratmaktır. Artvin’den Samsun’a kadar 2. 600 km boyunca büyük bir kıyıma yol açacak proje SİT alanlarını ve Milli Parkları da talan edeceğinden açıkça hukuka aykırıdır. AKP, hukuk tanımazlığını yaylasına, ormanına, suyuna sahip çıkan halka, analarımıza saldırarak gizlemeye çalışıyor.
Şehirlerde nerde yeşil bir alan varsa AVM yapmak isteyen AKP, Karadeniz bölgemizi de beton yığınına dönüştürmek istiyor. Uzun süredir bölgede yaptıkları HES’ler, taş ocakları, madenler, termik ve nükleer santral projeleri ile ormanlarımızı yok eden, derelerimizi kurutan AKP bu kez de yaylalarımızı çoraklaştırma peşinde! Adeta cennetten bir parça olan Kavrun, Avusor, Samistal gibi yaylalar tıpkı Uzungöl’e yapıldığı gibi beton yığınlarıyla harap edilmek, yapaylaştırılmak istenmektedir. Yaylalarımıza yönelik bu planlı saldırı aynı zamanda bölgenin kültürel mirasını da yok etmeyi hedeflemektedir.
“Yeşil Yol Projesi” AKP’nin “kalkınmacılık”tan ne anladığının da son örneğidir. Kalkınmacılık son tahlilde betonlaşmadır, doğa katliamıdır, insanın doğaya yabancılaşmasıdır ve ranttır.
Konfederasyonumuzun sadece mali, sosyal ve demokratik haklarımız için değil bir parçası olduğumuz doğamıza yönelik saldırıların da karşısında olduğu, bu saldırılara karşı mücadele yürüttüğü bilinmektedir. Aynı anlayışla “Yeşil Yol Projesi”nin durdurulması için de mücadelemizi sürdürecek, Karadeniz halkının haklı direnişinin yanında olacağız.
Proje derhal durdurulmalı, iş makineleri bölgeden çekilmeli ve devlet adına projeye karşı direnişin simgesi haline gelen hepimizin anası Havva anadan özür dilenmelidir.
YÜRÜTME KURULU